Gelir İdaresi Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 102400 sayılı görüş yazısına konu olayda, işin ihale bedelinin %80’inin daha altında olan bir bedelle tamamlandığı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca iş eksilişi olması nedeniyle yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderleri ile yüklenici karına karşılık sözleşme bedelinin %80’i ile yapılan iş tutarı arasındaki farkın %5’i tutarında yükleniciye yapılacak ödemenin KDV’ye tabi olup olmadığı ile tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı sorulmuştur.

Görüş yazısında, “4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 24 üncğ maddesi uyarınca yükleniciye ödenecek gerçek giderler ile yüklenici karına karşılık sözleşme bedelinin yüzde 80 i ile gerçekleşen ihale bedeli arasındaki farkın yüzde 5 i tutarındaki bedele ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanması ayrıca KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.4.) bölümü uyarınca (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.” denilmektedir.

Anılan görüş yazısında ödemelerin mahiyetine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın, anılan ödemelerin Katma Değer Vergisine tabi olduğu şeklinde görüş verilmiştir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 29.05.2018 tarih ve 39044742-130(Özelge)-E506153 sayılı görüş yazsında ise, “696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alımı sözleşmelerinin feshi nedeniyle, idare tarafından yükleniciye yapılacak ödemeler, söz konusu ödemelerin anılan Kararnamede açıkça tazminat olarak nitelendirildiği, ödenecek tutarın yüklenicilerin yapmış olduğu gerçek gider, harcama ve zarar dikkate alınmadan belirlendiği dikkate alındığında herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ye tabi bulunmamaktadır.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Söz konusu görüşte anılan ödemelerin, Kararnamede açıkça tazminat olarak nitelendirilmiş olması ve yine ödenecek tutarın yüklenicilerin yapmış olduğu gerçek gider, harcama ve zarar dikkate alınmadan belirlendiği dikkate alındığında herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden Katma Değer Vergisine tabi olmayacağı değerlendirilmiştir.

Kanaatimizce de söz konusu ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olamayan tazminat mahiyetinde ödemelerdir. Bu nedenle söz konusu ödemeler Katma Değer Vergisine tabi değildir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz