Sözleşmede noter onayı olmaması bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesini kendiliğinden geçersiz hâle getirmez. Bu nedenle Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereği sunulan belgelerden işin ilgili kişi tarafından yapıldığı anlaşılabiliyorsa salt sözleşmede noter onayı olmadığından bahisle iş deneyim belgesi düzenlenme talebi reddedilemez.

Emsal Danıştay kararları da  bu çerçevededir.

Danıştay 13. Dairesinin kararıyla “…Anılan düzenleme gereğince özel kişilere yapılan yapım işleri için imzalanan sözleşmelerde noter onayı şartı getirilmiş olmakla birlikte, bir sözleşmede noter onayı olmaması bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesini kendiliğinden geçersiz hâle getirmez. Maddede sayılan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri gibi belgelerin sunulması durumunda bu belgelerden işin ilgili kişi tarafından yapıldığı anlaşılabiliyorsa salt sözleşmede noter onayı olmadığından bahisle iş deneyim belgesinin geçersiz kabul edilmesi mümkün değildir”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz