Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği üyelerine yönelik olarak düzenlenen “Yapım İşlerinde Elektronik İhale Uygulamaları ve Genel Değerlendirme” konulu toplantıda, Kurumun e-ihale ve e-eksiltme konusundaki çalışmaları ve gelecek vizyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca, 2019 yılında kamu ihale mevzuatı ile ilgili gündemde yer alacak hususlar değerlendirildi.

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl kamu alımları alanında birtakım değişiklikler yapıldığını, sektörün uzun süredir dile getirdiği bazı sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin de gündemlerinde olduğunu bildirdi.
Güleç, kamu alımlarının dinamik ve sürekli yeniliğe açık bir alan olduğunu, zaman içinde kanun düzeyinde birtakım değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Söz konusu değişiklerin kamu alımlarının sosyal ve ekonomik politika aracı olarak kullanılmasına yönelik olduğunu vurgulayan Güleç, “Halihazırda TBMM gündeminde yer alan ve muhtemelen birkaç hafta içinde Genel Kurulda görüşülecek kanun teklifiyle ekonomide meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak, 4735 sayılı Kanuna sözleşmelerin tasfiyesi veya devriyle ilgili geçici madde eklenmesi öngörülmektedir.” ifadesini kullandı.

Düzenlemeyle imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle belli şartlar dahilinde, yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmelerin feshedilerek işlerin tasfiye edilebileceğini veya devredilebileceğini bildirdi. Bu sayede, mevcut sözleşmelerde ortaya çıkan sıkıntıların nispeten giderilmesinin beklendiğini belirten Güleç, kanun teklifinde isteklilerin yeterliliklerine ilişkin süreci disipline edecek hükümlerin de bulunduğunu vurguladı.
Güleç, Kurumun AB Direktifleri ile müktesebat uyumunun sağlanması, rekabetçi, etkin ve verimli bir ihale sistemi oluşturulması, ihale sisteminde ortaya çıkan sorunların çözümü ve ihalelerde elektronik araçların kullanımının arttırılması amacıyla önümüzdeki dönemde de yenilikler yapılmasının planlandığını ve 2019 yılı içerisinde tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde hızlı ve etkin bir çalışma yürüterek bu hedeflere başarıyla ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Toplantıda sektör temsilcileri adına söz alan İNTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili Deha Emral da elektronik ihale ve elektronik eksiltme uygulamalarının sağlıklı şekilde hayata geçirilebilmesi için sektör tarafından iyi anlaşılması ve bilinmesinin büyük önem taşıdığını belirtirken, kamu ihale mevzuatında değişimlere uyum sağlayacak çalışmalar ile ilgili olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz