T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Personel Daire Başkanlığı

11/01/2019

Sayı:11980544-841.02.17-E.589253

Konu: Sürekli İşçi

DAĞITIM YERLERİNE

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçen personelin 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren aylıklarına uygulanacak zam oranları ile ilgili olarak oluşan tereddütler üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen bir görüş yazısında;

Bilindiği üzere; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23 üncü maddesi ile Sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu sözleşmesinden yararlanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile mali ve sosyal haklara ilişkin şartlar Yüksek Hakem Kurulunca (YHK) belirlenmiş ve Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca ilan olunan hükümlerde ücrete ilişkin olarak “İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren%4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4 (yüzde dört)’ten mahsup edilir.” Düzenlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, işlem yapılırken öncelikle kapsamdaki işçinin 01/01/2018 tarihinde alacağı üretin belirlenmesi ve bu ücret üzerinden Bakanlığımızca ilan edilen hükümlerin uygulanması sonrasında 30/06/2018 tarihinde almakta olduğu çıplak ücretlerine 01/07/2018 tarihinden itibaren %4 zam yapılmış olması gerekmektedir. 2019 yılına ilişkin olarak yine ilan edilen hükümlerde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin 01/01/2019 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine %4 zam yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında; şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karar bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, ilgili hükümler göz önünde bulundurulduğunda, Yüksek Hakem Kurulunca kararlaştırılan hükümlerde sürekli işçilerin 01/01/2018 tarihindeki ücretlerinin esas olduğu, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının 30/06/2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirleneceği düşünülmektedir…” şeklinde mütalaa verilmiştir.

Bunun üzerine; Personel Uygulamalarında yer alan maaş programı buna göre revize edilerek Sürekli İşçi aylıkları 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %4 artırılmıştır.

Ancak; 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Asgari Ücret” başlıklı 39 uncu maddesinde “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.” Denilmekte olup asgari ücretin altında bir ücretle personel çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır

Bu itibarla; Personel Uygulamalarında yapılan güncelleme ile mevcut aylıkları üzerine (%4) oranında zam uygulanmak suretiyle hesaplanan ücretin asgari ücretin altında kalması halinde aylıkların asgari ücrete tamamlanarak ödenmesi, asgari ücretin üzerinde oluşması halinde ise hesaplandığı şekilde ödenmesi sağlanmıştır.

Bununla birlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca konuya ilişkin olarak herhangi bir düzenleme veya açıklama yapıldığında gerekli bilgilendirme yapılacakır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ali AKSAKAL

Personel Daire Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz