Sözleşmenin devrine ilişkin genel çerçeve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 16. maddesinde yapılmış olup, söz konusu madde; “Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.” şeklindedir.

Anılan düzenleme gereği sözleşmeyi devralacak gerçek ve tüzel kişinin ilk ihalede aranan şartları sağlaması gerekmektedir. Buna göre ilk ihalede, ihaleye katılım belgeleri, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla isteklilerden hangi tür bilgi ve belge istenilmişse, sözleşmeyi devralacak kişiden de aynı bilgi ve belgelerin istenilmesi gerekmektedir.

Ayrıca sözleşmeyi devralacak yüklenicinin 4734 sayılı Kanunun 10 .maddesinde yer alan ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadığına ilişkin belgelerin sunulması gerekmektedir.

Madde ile ayrıca sözleşme devirlerine kısıtlamalar getirilmiştir.

Tasfiye Kanunu ile sözleşmelerin devrine kolaylıklar getirilmiştir. Bu kapsamda yapılacak devirlerde, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacaktır.

Ayrıca yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları da aranmayacaktır.

Yine bu kapsamda yapılacak devirlerde damga vergisi alınmayacaktır.

Son olarak devredilen sözleşmelerde, 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımı verilebilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz