Yapım İşleri Genel Şartnamenin 39/4-e maddesinde; “Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “idareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Benzer düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde de yer almaktadır. Anılan düzenlemeler gereği, yüklenicinin hak ediş raporunu  “İdareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerh ile imzalaması, itirazında karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçeklerini bir dilekçeyle idareye bildirmesi, itiraz gerekçelerinin  belirtildiği dilekçenin bir örneğini hakediş raporuna eklenmesi gerekmektedir.

Yargıtay kararlarında da anılan şekil kuralları sıkı sıkıya  arandığı görülmektedir.

Anılan madde ile ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanan hak edişler için sonradan hak talebi yükleniciler açısından sınırlandırılmıştır. Buna karşılık idare aleyhine yapılan fazla ödemeler her zaman geri alınabilmektedir.

Bu durum 4735 sayılı kanunda yer alan tarafların eşitliği ilkesine aykırıdır.

Ayrıca hak arama hürriyetinin sınırlandırılması sonucunu doğuran ve Kanunda yer alamayan bu tarz bir kuralın Şartname ile getirilmesi Kanuna da aykırıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz