1.4735 Sayılı Kanuna eklenen geçici 4. maddesi gereğince yapılacak devir, süre uzatımı ve fesih taleplerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı yayımlandı.

2.Yüklenicilerin 19.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar idareye başvurmaları gerekmektedir.

3.Bu süreden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

4.İdareler Bakanlığa yazacakları yazılarda fiyat artışlarını ve sözleşmeyi ne şekilde etkilediğini ortaya koymalıdır.

Hem idare tarafından görüş için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılan yazılarda hem Bakanlık görüşünün oluşturulmasında hem de idare onayında Yüklenicilerin yazmış oldukları dilekçelerin ve ortaya konulan gerekçelerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle fesih ve devir talebiyle yazılan yazılarda devir ve fesih şartlarının oluştuğunun yüklenicilerce ortaya konulması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat girdilerinde ortaya çıkan beklenilmeyen fiyat artışlarının işi ne şekilde etkilediği, iş kapsamında öngörülen malzemelerdeki artış oranları vb. hususların yükleniciler tarafından ortaya konulması önem arz etmektedir.

5.Yazı ekindeki formun idarelerce her iş için doldurulması gerekmektedir.

6.İdare yazısında mutlaka olumlu yada olumsuz görüşün oluşturulması ve gerekçelerinin ortaya konulması gerekmektedir.

7.Süre uzatımına ilişkin ne kadar süre gerekli olduğu idarece ortaya konulmalıdır.

8.Anılan şartları taşımayan görüş taleplerine Bakanlıkça görüş verilmeyecektir. Bu nedenle ekte yer alan yazı ekinde yer formun doldurulması önemlidir. Kanaatimizce bu form Bakanlık görüşüne esas teşkil edecektir.

9.Kanaatimizce şimdiye kadar idareye yapılan başvuruların açıklamalar çerçevesinde yenilenmesi daha uygun olacaktır.

10.Aynı şekilde İdarelerce Bakanlığa yazılmış olan yazıların da açıklamalar çerçevesinde yenilenmesi gerekmektedir.

10.Şimdiye kadar yapılmış olup da idarece reddedilen başvurular da açıklamalar çerçevesinde yenilenmelidir.

11.Son dönemde beklenmeyen fiyat artışlarından etkilendiği için sözleşmesi fesih edilen ve haklarında yaptırım uygulanan yükleniciler açısından başvuru yapılmasının bir sonuç doğurmayacağı, bu nedenle de doğrudan  haksız fesih davası açılması gerektiği değerlendirilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz