Uygulama projesi üzerinden ihaleye çıkılan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, ön veya kesin projesi üzerinden ihaleye çıkılan yapım işlerinde birim fiyat sözleşme imzalanması gerekmektedir. İhale dokümanını oluşturan belgelerin birbiriyle uyumlu olması beklenir, ancak bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğu durumda hangi belgenin esas alınacağı önem kazanmaktadır.
Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri’’ başlıklı 8. maddesinde sözleşmenin ekinde yer alan ihale dokümanı ve diğer belgelerin bir bütün olduğu belirtilmektedir. Ancak anılan maddenin devamında sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında bir çelişki veya farklılık olması halinde ihale dokümanındaki hükümlerin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.
İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki hiyerarşik sıralama ise Tip Sözleşmenin 8.2.1 hükmüne göre aşağıdaki gibidir:

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2- İdari Şartname,
3- Sözleşme Tasarısı,
4-Uygulama Projesi,
5- Mahal Listesi,
6- Özel Teknik Şartname,
7- Genel Teknik Şartname,
8- Açıklamalar (varsa),
9- Diğer Ekler.”

Buna göre ihale dokümanında yer alan bu belgelerden hiçbirisi üzerinde yer alan belgelere aykırılık taşıyamayacaktır. Aykırılık bulunması halinde ise bu hükümler yok sayılarak üstte bulunan belgelerdeki hükümler geçerli olacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz