Konuya ilişkin KİK’e yansıyan bir olayda, gerçek veya tüzel kişilerin, bahsi geçen Yönetmelik’in yedinci maddesinde istenen bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalanmadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Öte yandan, İdari Şartname kapsamında tüzel kişilerden istenen, tüzel kişiliğin ilgisine göre ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin bilgilerin isteklilerce teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden kontrol edilmesi gerekmekle birlikte aktarılan mevzuat hükümleri ile isteklilerin EKAP’ta yer alan bilgilerinin güncel tutulması noktasında bir düzenleme getirildiği, düzenlemenin gereğini yerine getirmeyenlerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde bir yaptırımın da öngörülmediği dikkate alındığında, başvuru sahibinin anılan hususa yönelik iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz