ihalede idarece yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanır? Bu konuda nasıl uygulama yapılmalıdır? Konuya ilişkin KİK’e yansıyan bir olayda, başvuru konusu ihalede idarece yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulamasında yerli malı belgesi sunmayan isteklilerin teklif bedellerinin arttırılması gerekirken, yerli malı belgesi sunan isteklilerin teklif bedellerinin düşürüldüğü anlaşılmıştır. Ancak söz konusu işlemin yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu itibarla idarece yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmasının yukarıda yer verilen örnek niteliğindeki fiyat avantajı uygulaması dikkate alınarak yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Somut olaya ilişkin ilişkin KİK kararında ayrıca;

19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesinde değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler çerçevesinde Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin teklif ettikleri bedellere, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.” hükmü “…Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunur.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Söz konusu değişiklik ile kısmi teklife açık ihalelerde birden fazla mal kaleminden oluşan kısımlarda yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasına imkân tanınmış ve bu uygulamanın mal kalemi bazında yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bir başka deyişle kısmi teklife açık ihalelerde birden fazla mal kaleminden oluşan kısımlarda yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının, teklif edilen mal kalemi bazında uygulanmasının yolu açılarak, istekli tarafından hangi kalem için yerli malı belgesi sunulmuş ise sadece o kalemde söz konusu fiyat avantajından yararlanabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Şeklindeki değerlendirme ile kısmi teklife açık ihalelerde birden fazla mal kaleminden oluşan kısımlarda yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının, teklif edilen mal kalemi bazında uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz