Teklifinin yalnızca sözleşmede yer alan tutar ile faturalarda yer alan tutarlar arasında tutarsızlık bulunmasından hareketle değerlendirme dışı bırakılması doğru mudur?

Konuya ilişkin KİK’e yansıyan bir olayda;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 47’nci maddesinin (c) bendinde yer alan, iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınacağı ve sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının %10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarının da dikkate alınacağı kuralından hareketle, sözleşmede yer alan tutar ile faturalarda yer alan tutarların uyuşmaması durumunda öncelikle sözleşmede iş artışına ilişkin düzenleme yapılıp yapılmadığına bakılması, başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşmede olduğu gibi, iş artışına ilişkin hüküm bulunmaması durumunda ise sözleşmede yer alan tutar üzerinden yeterlik değerlendirmesinin yapılması gerekmekte iken, başvuru sahibinin teklifinin yalnızca sözleşmede yer alan tutar ile faturalarda yer alan tutarlar arasında tutarsızlık bulunmasından hareketle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Kararda ayrıca;

Başvuru sahibinin teklifinin, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşme ekinde, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğini gösteren makbuzların sunulmadığı gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 47’nci maddesi çerçevesinde, iş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyiminin belgelendirilmesine ilişkin esaslar yönünden, sözleşmenin imzalanması nedeniyle doğan vergisel yükümlülüklere ilişkin belgelendirme yapılması gerekmediği dikkate alındığında, idarenin bu gerekçesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz