4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin üçüncü fıkrasında itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesinin itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve Kanunun 54. maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, itirazen şikayet başvurusunun incelenip sonuçlandırılmasına mani değildir.

Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Kurulun 20.06.2011 tarihli ve 2011/UH.II-2077 sayılı kararında, “…Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından 26.05.2011 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusundan feragat edildiği belirtilmiştir.

Kamu İhale Kanununun “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve Kanunun 54 üncü maddesinde sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmediğinden başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği hususlar inceleme konusu yapılmıştır.” denilmek suretiyle başvuru sahibi tarafından şikayet başvurusundan feragat edilmesine rağmen, başvuruya konu hususlar inceleme konusu yapışmıştır.

Şikayet başvurusu üzerine 10 gün içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmasından sonra idarece şikayet başvurusunun uygun görüldüğüne ilişkin karar alındığını ve buna ilişkin tesis edilen işlemin de kendisi tarafından uygun görüldüğünü belirtmek suretiyle itirazen şikayetinden vazgeçmesi ise feragat sayılmaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz