4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasında; ihalelere katılacak isteklilerden ekonomik, mali, teknik ve mesleki yeterliliğe ilişkin olarak hangi belgelerin istenilebileceği sayma suretiyle belirlenmiş, ikinci fıkrasında bu sayılan belgelerden hangilerinin yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılacağının ihale dokümanında gösterilmesi gerektiğine yer verilmiş, altıncı fıkrasında ise bu madde kapsamında istenilebilecek belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğini belirleme yetkisinin Kuruma ait olduğu belirtilmiştir. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ise ihalelerde taahhütname istenemeyeceği düzenleme altına alınmış bulunmaktadır.

Bu noktada teknik şartnamede taahhüt olarak istenen belgelerin sunulmamış olması değerlendirme dışı bırakılmayı gerektirir mi?

Teknik şartnamede yer alan yapılacak işe ilişkin taahhüt sunulacaktır şeklindeki düzenlemeye ilişkin KİK kararında, Teknik Şartnamenin aktarılan düzenlemelerinde yüklenici tanımlamasının  yapılmış olması  ve söz konusu düzenlemelerde anılan belgelerin teklif verme aşamasında sunulacağına dair açık bir düzenleme olmaması nedeniyle, söz konusu belgelerin ihale aşamasında sunulması gereken yeterlik belgesi niteliğinde olmadığı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanması aşamasında sunulması gereken belgeler olduğu değerlendirilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz