Geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması işleminin mevcut geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması şeklinde olabileceği gibi, yeni bir geçici teminat mektubu sunulması şeklinde de olabilir.

Konuya ilişkin KİK kararında;

Yukarıda yer verilen tespitler, mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; idarece Kamu İhale Kurulu’nun 26.09.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1764 sayılı kararı sonrasında ihalede en avantajlı teklif sahibi (Hi-Ka Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.) değiştiğinden idarece anılan isteklinin geçici teminatının iadesi işleminin gerçekleştirildiği, daha sonra mahkemece verilen iptal kararı üzerine alınan Kamu İhale Kurulu’nun 30.01.2019 tarihli ve 2019/MK-38 sayılı kararı üzerine ise ihalede tekrar en avantajlı teklif sahibi konumuna gelen Hi-Ka Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.den idarece teklif geçerlik süresinin uzatılması ile birlikte süre uzatımına uygun teminat mektubu istenildiği, geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması işleminin mevcut geçici teminat mektubunun süresinin uzatılması şeklinde olabileceği gibi, yeni bir geçici teminat mektubu sunulması şeklinde de olabileceği, anılan istekli tarafından da teklif zarfında sunduğu geçici teminat mektubu tutarları ile aynı tutarda (1.600.000,00-TL) ve geçerlik süresi uzatılmış yeni bir teminat mektubunun sunulduğu, ayrıca söz konusu işlemlerin idarece  Kamu İhale Kurulu’nun 26.09.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1764 sayılı kararı ve daha sonra mahkeme kararı üzerine alınan Kamu İhale Kurulu’nun 30.01.2019 tarihli ve 2019/MK-38 sayılı kararları üzerine gerçekleştirildiği, bu süreçte anılan istekliye ait  geçici teminatın iade edilmesi ve daha sonra ortaya çıkan yeni hukuki durum nedeniyle geçici teminatın sunulmasının tekrar istenilmesinin ve isteklice yeni bir geçici teminat mektubu sunulmasının anılan istekliye ait teklifi geçersiz hale getirmeyeceği anlaşıldığından, söz konusu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Denilmiştir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz