KİK’ YANSIYAN SOMUT OLAYDA;

 

Yukarıda yer verilen hükümler ile ihale dokümanının aktarılan düzenlemelerinden, kanun koyucunun teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin tespiti konusunda Kamu İhale Kurumunu yetkili kıldığı, bu bağlamda Kurumun geçici teminat mektubu için bir standart form belirlediği, isteklilerce ihalelerde sunulacak geçici teminat mektuplarının söz konusu standart forma uygun olması gerektiği, KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubu standart formu incelendiğinde, geçici teminat mektuplarında isteklinin adı ve soyadı ya da ticaret unvanının belirtilmesinin zorunlu olduğu, aksi takdirde bu hususları taşımayan geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Ticaret unvanının, tacirin ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemleri yaparken kullandığı isim olup taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yaradığı, nitekim geçici teminat mektubunda istekliyi tanımlayan ve diğer isteklilerden ayıran tek unsurun isteklinin ticaret unvanı olduğu, ayrıca geçici teminat mektubunun 4734 sayılı Kanun ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde, geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde bankalarca verilen taahhüde ilişkin olarak düzenlenen bir belge olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, ticaret unvanının geçici teminat mektubunda eksik bir şekilde belirtilmesinin, teminatın gelir kaydedilmesine yönelik işlemlerde tereddüte neden olabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 Denilmiştir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz