4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma süresi” başlıklı 63’üncü maddesinde, “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir. …” hükmü yer almaktadır.

 

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Acil Sağlık Hizmetleri” başlıklı 5’inci maddesinde “Acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde sunulabilmesi için, kesintisiz olarak, bir ekip anlayışı içinde yürütülmesi ve kısa zamanda ulaşılabilir olması esastır. Acil sağlık hizmetlerinin bu esaslara göre Bakanlığın koordinasyonunda kamu veya özel bütün kurum ve kuruluşların iştiraki ile tek merkezden yönetilmesini sağlamak maksadıyla, hizmetin yürütülmesi için acil sağlık hizmetleri teşkil olunmuştur.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2.1.e maddesinde “e) İşin miktarı: 20 Ambulans 60 sürücü 12 Ay Ambulans Kiralama Hizmet Alımı” denilmiştir.

 

Teknik Şartname’nin Zeyilname ile değiştirilen 4.1’inci maddesinde, “Yüklenici firma, 112 Komuta Kontrol Merkezinin sevk ve idaresinde görevlendirildiği vakalara acil sağlık hizmetleri yönetmeliği ile İl Ambulans Servisi çalışma yönergesi başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlar ile bu şartnamede belirtilen hususlar İş Kanunu’na uygun biçimde kesintisiz hastane öncesi acil sağlık hizmeti kapsamında acil yardım ve ambulans hizmetinde bulunacaktır. Hizmetin devamlılığı esas olup İdareden kaynaklanan sebepler hariç olmak üzere 20 araç her daim hazır bulunacaktır. Sözleşme süresi boyunca İdareden kaynaklanan sebepler hariç olmak üzere toplam 3 defa hizmet vermemesi ağır ihmal sayılacak ve sözleşmedeki hükümler uygulanacaktır. Yüklenici bu gibi durumlara mahal vermemek adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Yüklenicinin personelleri, ilgili çalışma süreleri de dahil olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun olarak çalıştırılacak, yüklenicinin personellerinin görevlendirildiği birimlerde aynı zamanda İdare personeli de görevlendirilerek hizmet sunumu gerçekleştirilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan düzenlemelerden, ihale konusu işin kesintisiz yürütüleceği; 1 ambulansın 3 şoförle vardiyalı olarak çalışma süreleri de dahil olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak çalıştırılacağı, idarenin personelinin de yüklenici personeli ile görevlendirileceği anlaşılmaktadır.

 

İş Kanunu uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak işçilerin çalışma sürelerinin belirli olduğu, idarenin bu sürelere ve mevzuatın diğer düzenlemelerine uygun şekilde çalışma süresi ayarlamakla yükümlü olduğu, bu bağlamda idare personelinin de çalıştırılarak takviye sağlanacağı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz