Toplantı No : 2021/052
Gündem No : 79
Karar Tarihi : 29.12.2021
Karar No : 2021/UM.II-2414

BAŞVURU SAHİBİ:

Endoskopi Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/686541 İhale Kayıt Numaralı “Laparoskopik El Aletleri Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 29.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Laparoskopik El Aletleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.11.2021 tarih ve 55875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1977 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde; “İdarenin 2021/686541 ihale kayıt numaralı “LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ ALIMI” ihalesine ilişkin 15.11.2021 tarihin de teknik şartnamenin tek markaya yönelik olduğu kanaatimizle şikayet dilekçemiz (EK-2) ile tarafımızca başvuruda bulunulmuştur.

İdarenin 19.11.2021 tarih ve E-63889664-934.01.16-423350 sayılı İtiraz Hk. (EK-3) yazısı ile itirazımız ret edilmiştir.

Söz konusu alım tek markaya ve modele yönelik olarak devam ettirilmiştir.

Ayrıca idarenin cevabı yazısında yer alan gerekçeli karar da, itirazlarımıza yönelik savlan teknik değerlendirme ve veriden yoksun olup, basit bir dil kullanılmış ve uzman eli ile yazılmamıştır. İtirazımız gerekçesiz ve muğlak bir şekilde ret edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca, Kurumunuzun nihai karan üzerine yargıya başvuru hakkımız saklı olmak kaydıyla itirazen şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.” iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, ihalenin idarece iptal edildiği, iptal gerekçesi olarak “ihaleye teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” denildiği, idare tarafından 06.12.2021 tarihinde gönderilen ve 13.12.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazıda “…İdaremizce 29.11.2021 tarihinde saat 11:00’da yapılan 2021/686541 İKN’li “Laparoskopk El Aletleri Alımı” ihalesi, teklif veren istekli olmadığından; komisyon kararı ile iptal edilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Bu nedenle ihalenin iptali nedeniyle ihaleyi sonuçlandıracak ihale komisyonu kararı da alınamayacağı anlaşılmıştır.

 

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir. Bu çerçevede ihaleye hiç teklif verilmediği bu nedenle idarece herhangi bir karar alınması durumunun da söz konusu olmadığından başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz