SÖZLEŞMENİN DEVRİ HALİNDE SORUMLULUK

Sözleşmenin devrine ilişkin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 16. Maddesinde; Sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması,İhale yetkilisinin yazılı izninin bulunmasının, Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunmasının zorunlu olduğu, Ayrıca, sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde, aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilememiş veya devir alınmamış olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Türk Borçlar kanununun “Sözleşmenin devri” başlıklı 205. Maddesinde; Sözleşme devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşma olduğu,
Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da, sözleşmenin devri hükümlerine tabi olduğu
Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlı olduğu belirtilmektedir.

KAMU İHALE KURULUNUN 30/03/2022 tarih ve 2022/DK.D-101 sayılı kararında da; “sözleşmeyi devralan kişinin, sözleşmeyi her türlü hak ve borcu ile birlikte devraldığı dikkate alındığında, devralan yüklenicinin devreden yüklenici tarafından idareye verilmesi gereken kesin/ek kesin teminat tutarı kadar teminat vermesi gerektiği,” ifade edilmiştir.

Sözleşmenin devri halinde devreden yüklenici sözleşmenin tarafı olmaktan çıkmakta, devralan ise her türlü hak ve borcu ile birlikte sözleşmenin yeni tarafı olmaktadır. Burada sözleşmenin diğer bir tarafı olan idare değişmemektedir. Ayrıca devir sözleşmesi devredilen sözleşmenin geçerlilik şartına da tabi olmaktadır.

Burada özellikle yapım işlerinde ilk yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalatların sorumluluğu sorgulanabilmektedir. Bunun için devir işlemelerine baktığımızda yüklenicilerin taahhütlerini sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi sağlamak amacıyla alınan kesin teminatlar bakımından devreden devreden yüklenicilerin kesin teminatlarının tamamının iade edildiği, devralan yüklenicilerin ise devreden yükleniciler tarafından idareye verilmesi gereken kesin/ek kesin teminat tutarı kadar teminat vermesi gerektiği görülmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere devreden yüklenicilerin sözleşmeden doğan sorumlulukları devralan yüklenicilere geçmektedir.

Özetlemek gerekirse sözleşmenin devri halinde ilk sözleşmenin tarafı olan yüklenici sözleşmenin tarafı olmaktan çıkarak, sözleşmeyi her türlü hak ve borcu ile birlikte devralan yükleniciye devretmektedir. Bu nedenle devralan yükleniciler devir ile birlikte iş ile ilgili her türlü sorumluluğu da kabul etmiş olmaktadırlar.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz