Sözleşme İmzalanmadan Önce Mülkiyeti Yükleniciye Ait Veya Kiralık Yemek Fabrikası/Üretim Tesisine İlişkin Belge İstenmesi Mümkün Müdür?

Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.1.3. Müdürlüğümüz yemekhanesinde yemek yapımıyla ilgili beklenmedik bir aksilik oluşması durumunda yükleniciye ait bu hizmeti verebilecek Adana il sınırları içerisinde mülkiyeti kendilerine ait ya da kiralık yemek fabrikası/üretim tesisine ilişkin belge yüklenici tarafından ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacak, belirtilen tesisin idare tarafından uygunluğu kontrol edilecek, bahse konu tesis gerekli koşulları taşımadığı idare tarafından tespit edilirse Yüklenici firma yeni bir yemek fabrikası/üretim tesisini sunması zorunlu olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 27.06.2022 tarihinde açık ihale usulü ve e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede 22 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 13 istekli tarafından teklif sunulduğu, karar tarihi itibariyle ihale komisyonu tarafından karar alınmadığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemesi incelendiğinde, ihale konusu iş yürütülürken idarenin yemekhanesinde yemek yapımıyla ilgili bir aksilik oluşması durumunda, Adana il sınırları içerisinde mülkiyeti yükleniciye ait ya da kiralık yemek fabrikası/üretim tesisine ilişkin belgenin yüklenici tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, bahse konu tesisin uygunluğunun idare tarafından kontrol edileceği ve gerekli koşulları taşımaması halinde yüklenicinin yeni bir yemek üretim tesisi sunmasının gerektiği anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirlenmiş olduğu, bu kapsamda sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında mülkiyeti yükleniciye ait veya kiralık yemek fabrikası/üretim tesisine ilişkin belgenin yer almadığı anlaşıldığından söz konusu Teknik Şartname düzenlemesinin ihale mevzuatına uygun olmadığı ve bu haliyle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz