MAKALELER

Çeşitli mesleki dergilerde yayımlanmış makalelerimden bazıları şunlardır:

BELEDİYELERİN ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIM SÖZLEŞMESİ İLE ARSA DEVİRLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU

BELEDİYELERİN ÖĞRENCİLERE,  SPORA,  SPORCULARA VE SPOR KULÜPLERİNE DESTEKLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

BELEDİYE MALLARINA SAĞLANAN EK KANUNİ GÜVENCELER

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ VE DENETİMİ

BELEDİYE ŞİRKETLERİ( BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

BELEDİYE LEHİNE SONUÇLANAN DAVALARDAN ALINAN VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITIMI SORUNU

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE ÖDENMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

PAZARLIK USULÜ İLE YAPILAN İHALELERDE SON TEKLİFLER

BELEDİYE ZABITA HİZMETLERİNİN GÖR(D)ÜRÜLME USULÜ

BELEDİYE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARESİ KANUNLARI, ÖZEL KANUNLARLA İMAR PLANI YAPMA YETKİSİ VERİLEN KURUMLARIN BU YETKİSİNİ ORTADAN KALDIRIYOR MU?

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU İLE BELEDİYE BAŞKANLARINA TANINAN MALİ HAKLAR, SOSYAL HAK VE YARDIMLAR

BELEDİYE DENETİM KOMİSYONLARI

5812 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER SONRASI İTİRAZEN ŞİKAYET MÜESSESESİ

BELEDİYELER TARAFINDAN TAHSİL EDİLMEKTE OLAN ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİLERİ 2009 YILINDA MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEK

KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARELERDEN SAĞLIK HİZMETİ SUNANLARIN TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK OLARAK BİRBİRLERİNDEN YAPACAKLARI MAL VE HİZMET ALIMLARI

DANIŞTAY 13. DAİRESİNİN 11.02.2010 TARİH VE ESAS NO:2010/4389 SAYILI KARARI SONRASI KAMU ALIMLARINDA ARİTMETİK HATA KONTROLÜ

KAMU HİZMET ALIM İHALELERİNDE (5) PUANLIK HAZİNE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA SON DURUM 

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALELERE KATILIMI

KİK KARARLARI DOĞRULTUSUNDA YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİN DURUMU

YAPIM İŞLERİNDE İŞ ARTIŞI YAPILMASI ESASLARI

YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

İHALE BEDELİNİN % 6’SINI AŞAN KESİN TEMİNATIN EK KESİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLMESİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİNDE SÖZLEŞME GİDERLERİ VE GENEL GİDERLERLE İLGİLİ UYGULAMADA YAŞANAN TEREDDÜTLER

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN DEVRİ VE UYGULAMADA YAŞANAN TEREDDÜTLER

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE YAKLAŞIK MALİYET HESABI

YAPIM İŞLERİNDE İDAREDEN KAYNAKLI SÜRE UZATIMI UYGULAMALARI

YAPIM İŞLERİNDE YÜKLENİCİNİN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONUÇLARI

İHALEYE BİRDEN FAZLA TEKLİF VEREN İSTEKLİNİN GEÇİCİ TEMİNATI GELİR KAYDEDİLİR Mİ?

HİZMET ALIM İHALELERİNDE ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU VE UYGULAMADA YAŞANAN TEREDDÜTLER

İHALELERDE ALT YÜKLENİCİLİK MÜESSESESİ

HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE ÖDENECEK ÜCRETLERİN UYUMLAŞTIRILMASI GEREKLİLİĞİ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE YÜKLENİCİ VEKİLİ

FİYAT FARKI HESAPLANMASI ÖNGÖRÜLMEYEN İHALELERDE HANGİ ŞARTLARDA FİYAT FARKI ÖDENEBİLİR?

PAZARLIK USULÜ İLE YAPILAN İHALELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

BELEDİYE ŞİRKETLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIMLARDA İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI VERİLMESİ

 BELEDİYELERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (BELDES) KAPSAMINDA TAHAKKUK ETTİRİLEN ÖDENEKLERİN HACZİ MÜMKÜN MÜDÜR?

İDARE VE YARGI KARARLARI EKSENİNDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENEBİLİR Mİ?

DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA ELDE EDİLEN ARAZİLER ÜZERİNDE BELEDİYELERİN TASARRUF YETKİSİ

 BELEDİYE KANUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİNİN 24.01.2007 TARİHLİ KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MECLİS ÜYELERİ 657 SAYILI KANUNLA MEMURLARA TANINAN SOSYAL HAK VE YARDIMLARDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN ALDIĞI PAY

KAMU HİZMET ALIM İHALELERİ VE İŞ KANUNU İLE GETİRİLEN YASAKLAR

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARİTMETİK HATA

MEVCUT MAL, EKİPMAN, TEKNOLOJİ VEYA HİZMETLERLE UYUMUN VE STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI İÇİN ZORUNLU OLAN MAL VE HİZMET ALIMI

YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİNDE TEKLİF ALINAN FİRMALARIN İHALEYE TEKLİF VERMESİ DURUMU

KİK KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNİN BELGELENDİRİLMESİ

İHALELERDE BANKA REFERANS MEKTUBU İSTENMESİ

HİZMET ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞİ YAPILMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

HİZMET ALIMLARINDA BENZER İŞİN TESPİTİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

YAPIM İŞLERİNDE ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI ESASLARI

YAPIM İŞLERİNDE REVİZE BİRİM FİYAT UYGULAMASI

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞİN TESPİTİ

İHALE YETERLİLİK BELGELERİNİN SUNULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

YAPIM İŞLERİNDE TEMİNAT SÜRESİNİN BELİRLENMESİ

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİNDE ALIM VE SÖZLEŞME SÜRECİ İLE VERGİSEL SORUNLAR

MEVCUT MAL, EKİPMAN, TEKNOLOJİ VEYA HİZMETLERLE UYUMUN VE STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI İÇİN ZORUNLU ALIMLAR

TAŞIT KİRALAMA İHALELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

YAPIM İŞLERİNİN GEÇİCİ KABUL SÜRECİNDE TEREDDÜT DOĞURAN HUSUSLAR

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

TEKLİFLERİN EŞİTLİĞİNDE PUANLAMA YÖNTEMİ

TEKNİK ŞARTNAME İLE İSTENİLEN BELGELER YETERLİLİK KRİTERİ MİDİR?

İHALELERDE SINIR DEĞER KAVRAMI VE SINIR DEĞERİN ALTINDA TEKLİF SUNAN İSTEKLİDEN ALINMASI GEREKEN KESİN TEMİNAT ORANI

İŞ DENEYİMİNİ TEVSİKEN EKAP ÜZERİNDEN ALINAN İNTERNET ÇIKTISI SUNULABİLİR Mİ?

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİNDE İŞÇİLERİN YOL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI

 ONARIM İŞLERİNDE İHALE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ VE UYGULAMADA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR

BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE ERTESİ YILA GEÇEN VE GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELER

BELEDİYE İHTİSAS KOMİSYONLARI

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARLARI

BELEDİYELERİN SAĞLIK HİZMETİ SUNMALARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA 5812 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASI DANIŞMANLIK HİZMETİ İHALELERİ

BELEDİYELERDEKİ SU TARİFESİ UYGULAMALARI

İHALE YETKİLİSİNİN İHALEYİ İPTALİ

KIRSAL MOTORİN ALIMINI DA İÇEREN KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN DURUMU 

GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ SORUNU

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA İŞÇİLERE ÖDENECEK ÜCRETİN TESPİTİ

SÜREKLİLİK ARZEDEN MAL VE HİZMET ALIMLARININ TEMİNİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK KONAKLAMA, SEYAHAT VE İAŞE ALIMLARI

FİYAT FARKI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMADA TEREDDÜT DOĞURAN HUSUSLAR

YAPIM İŞLERİNDE İŞ EKSİLİŞİNDE YÜKLENİCİYE ÖDENECEK TAZMİNAT

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİN İHALE VE SÖZLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ

YENİ BİRİM FİYATIN BELİRLENMESİNDE YÜKLENİCİ KARI VE GENEL GİDER ORANI

İHALELERE KARŞI BAŞVURULARDAN FERAGAT

SPORCULARA VERİLEN ÖDÜLLERDEN GELİR VERGİSİ KESİLMELİ Mİ?

BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE KAMUSAL SAĞLIĞA ÖZEL SEKTÖR ELİ

YENİLENEN KİRA DÖNEMİNDE KİRA PARASININ TESPİTİ

YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA GEÇERLİ FESİH SEBEPLERİ

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI VE ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİSEL BOYUTU

ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT TESLİMİ DOLAYISIYLA BELEDİYELERE KESİLEN FATURALARDAN KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMALI MIDIR?

SAĞLIK HİZMETİNDE YENİ DÖNEM: TEDAVİ KATILIM PAYI UYGULAMASI

CEZAEVİ İŞ YURDU BÜNYESİNDE BULUNAN OTOPARK VE KANTİNLER KURUMLAR VERGİSİNE TABİ MİDİR?

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA 5812 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASI PAZARLIK USULÜ İHALE

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE VERİLEN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE İNDİRİMLİ KDV UYGULAMASINDA SON DURUM

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNUYLA GETİRİLEN DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİNİN KAPSAMI

İNDİRİLEMEYEN KDV’NİN TAŞINIRIN MALİYETİNE EKLENMESİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU SONRASI ŞİRKETLERİN İHALELERE KATILIMI

KAMU İHALE MEVZUATINDA ALACAĞIN DEVRİ MÜESSESESİ

SÖZLEŞMENİN GEÇ İMZALANMASI NEDENİYLE İŞİN FİİLEN KISALDIĞI HİZMET ALIMLARINDA SÖZLEŞME DAMGA VE İHALE KARAR VERGİSİ SORUNU

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YER ALAN İDARELERE AİT SOSYAL TESİSLERİN ALIMLARI

KAMU İHALELERİNE KATILMAK İSTEYEN FİRMALAR İÇİN ÖN ŞART: EKAP’A KAYIT ZORUNLULUĞU

TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMAYAN FİYAT TEKLİFLERİ

İHALE YETERLİLİK BELGELERİ İLE İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİNDE YER ALAN İMZANIN FARKLILIK ARZETMESİ DURUMU

İŞ DENEYİMİN TEVSİKİ İÇİN SÖZLEŞME İLE BİRLİKTE DAMGA VERGİSİNİN ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN MAKBUZUN SUNULMAMASI İHALELERDEN ELENME SEBEBİ MİDİR?

İHALE KOMİSYONU ÜYELERİNE ÜCRET Mİ GELİYOR?

HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPTIRILMASI ESASLARI

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNE AİT TAŞITLARIN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDEN MUAF OLUP OLMADIKLARI HAKKINDA

MAL VE HİZMET ALIMLARIYLA YAPIM İŞLERİNDE EKONOMİK VE MALİ YETERLİLİĞİ TESPİT İÇİN BANKA REFERANS MEKTUBU İSTENMESİ

4734 SAYILI KANUNA TABİ İDARELERİN ELEKTRİK ALIMLARI

KAMU İHALE MEVZUATINDA YAPILAN SON YÖNETMELİK VE TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF DEĞERLENDİRMESİNDE ARİTMETİK HATA KONTROLÜ YAPILMALI MIDIR?

İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT SUNULMASI

İHALE KONUSU İŞİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ YAPAN YÜKLENİCİLERİN SÖZ KONUSU İŞİN İHALESİNE KATILAMAMASI

MEZUNİYET BELGERİNİN 15 YILLIK SÜRE SINIRLAMASINA TABİ OLMADAN KULLANILABİLMESİ

İHALELERDE KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNAT ALINMASI

İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN TESPİTİNDE YAŞANAN SORUNLAR

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN DEVRİ

SAYIŞTAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE YAPIM İŞLERİNDE TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

TORBA KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SONRASI HİZMET ALIM İHALELERİ

TEKLİF ZARFLARININ HAZIRLANMASI, SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

HİZMET ALIMLARINDA HAKEDİŞ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

HİZMET ALIMLARINDA MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANDA KENDİ MALI OLMA ŞARTININ ARANMASI

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN SON DÖNEM DEĞİŞİKLİKLERİ, UYGULAMA SORUNLARI, KİK KARARLARI, DEĞERLENDİRMELER

BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE İHALE İŞLEMLERİ

YAPIM İŞLERİNDE ALT YÜKLENİCİLİK VE ALT YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEREDDÜTLER

İLLER BANKASI BELEDİYE PAYININ HACZİ MÜMKÜN MÜDÜR?

 BELEDİYELERDE NÜFUS ÖLÇÜTÜNE GÖRE YAPILAN ÖZLÜK HAKKI ÖDEMELERİ

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİN İLLER BANKASI ORTAKLIK PAYI ÖDEMELERİ DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR?

 BELEDİYELERİN YURT DIŞI İLİŞKİLERDE UYMALARI GEREKEN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN İSTİSNALARI GENİŞLETİLDİ

MUAYENE KATILIM PAYI UYGULAMASINDA SON DURUM

BELEDİYE ALACAKLARINDAN DOĞAN GECİKME BEDELLERİ, BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA SİLİNEBİLİR Mİ?

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ MAL ALIMLARI İLE HİZMET VE YAPIM İŞLERİNDE % 10 LİMİTİNE İLİŞKİN BİRKAÇ ÖNEMLİ NOKTA

PAZARLIK USULÜ İHALEDE (21/F)  İŞ ARTIŞI YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

MECLİS ÜYELERİ ARASINDAN GÖREVLENDİRİLEN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI İHALE KOMİSYONLARINDA GÖREV ALABİLİR Mİ?

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENİ OLARAK SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU VE VERGİ BORCU

KAMU MAKAMLARININ HAKEDİŞLERİN’DEN İŞÇİ ÜCRETİ KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YAPIM İŞLERİ İHALELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENİ OLARAK İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETTE BULUNMA

YAPIM İŞLERİNDE GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİ VE GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN DÜZENLENMESİNDE YAPILAN HATALAR

TEKLİFLERİN EŞİTLİĞİNDE PUANLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA SORUNLARI, KİK KARARLARI, DEĞERLENDİRMELER

HİZMET ALIMLARINDA İŞİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI OLUP/OLMADIĞININ TESPİTİ VE SONUÇLARI

ASGARİ ÜCRETTEKİ YÜKSEK ORANLI ARTIŞ İHALE İPTAL NEDENİ OLABİLİR Mİ?

AYNI POZ NUMARALI İŞ KALEMLERİNE FARKLI FİYAT VERİLMESİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA GEREKÇESİ OLUR MU?

NAKİT YATIRILAN GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN UYGULAMADA TEREDDÜT DOĞURAN HUSUSLAR İLİŞKİN KİK KARARLARI VE DEĞERLENDİRMELER

YAPIM İŞLERİNDE FİYAT FARKI KONUSUNDA İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER VE SONUÇLARI

YAPIM İŞLERİNDE GEÇİCİ HAKEDİŞLERİN DÜZENLENME ESASLARI UYGULAMADA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR

İŞ DENEYİM BELGESİNE KONU YAPIM İŞİNDE İŞ SAHİBİ İLE YÜKLENİCİNİN AYNI KİŞİ OLMASI DURUMUNDA İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ

BELEDİYELERİN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA MÜNASEBETLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN HAKLARI

5018 SAYILI KMYK KANUNUNA GÖRE KAMU ZARARI

İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ

KAMU İHALELERİNDE YASAKLAR VE ALTERNATİF TEKLİF

HİZMET ALIMLARINDA TEKLİFLERİN EŞİT OLMASI DURUMU

G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİ

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA KIDEM TAZMİNATI

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLARDA KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASI İLKESİNİN GÖZETİLMESİ

İHALEYE TEKLİF VERMEYE DAVET EDİLEN İSTEKLİLERİN DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İLE İŞ ORTAKLIĞI KURUP KURAMAYACAĞI SORUNU

YAPIM İŞLERİNDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMASI

DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLARDA MARKA BELİRTİLEBİLİR Mİ?

BELEDİYE ŞİRKETLERİNCE 3(G) KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLAR

TEKLİFLERİN GERİ ALINAMAMASI VEYA DEĞİŞTİRİLEMEMESİ

İHALELERDE GECİKME CEZASINA İLİŞKİN KAMU İHALE KURULUNUN 2016/DK.D-59  SAYILI DÜZENLEYİCİ KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIM İHALELERİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN ALIMLARDA SÖZLEŞME DAMGA VE İHALE KARAR VERGİSİ SORUNU

İHALELERDE NE ZAMAN VE KİMLER İÇİN YASAKLILIK TEYİDİ YAPILMALIDIR?

HİZMET ALIMLARINDA ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİNDE İŞÇİLERİN YILLIK İZİNLERİ VE İDARELERİN KONTROL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

HİZMET ALIM İHALELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN (ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ PERSONELİ)  YAŞ, BOY, KİLO VB. ŞARTLAR GETİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİNDE GECİKME CEZASI UYGULAMASI

YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİ İLE AÇIKLANMASI

BELEDİYELERDE 6552 SAYILI KANUN SONRASI HİZMET ALIMLARINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİNDE MÜCBİR SEBEBE DAYALI SÜRE UZATIMI VERİLMESİ

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN MADDİ UNSURUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VE MEVCUT HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİNİN UYARLANMASI

YAPIM İŞLERİNDE PROJE DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTLARI VE SINIRI

YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN FİYAT TEKLİFLERİ İLE AÇIKLANMASI

İHALELERDE İŞ ARTIŞLARINDAN İHALE KARAR VERGİSİ KESİLİR Mİ?