Sürekli işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçilerinin geçmiş olduğu kurum 6245 sayılı Harcırah Kanunun kapsam başlıklı 1. maddesinde sayılan kurumlardan olduğu durumlarda, Kanunun 3 ve 4. maddeleri ile 14. maddeleri çerçevesinde harcırah ödenebileceğinden kuşku duymamak gerekir. Zira 6245 sayılı Kanunun kapsamının düzenlendiği 1. maddesinde sayılan kurumlarda çalışan işçilere anılan Kanun çerçevesinde harcırah ödenebilmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25/06/2018 tarih ve 77078042-125.03-(523-2223)-4860 sayılı görüş yazısında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, kendilerine geçici görev yolluğu ödenmesine imkan bulunduğu mütalaa edilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz