Kamu ihale sözleşmelerinin feshi ve devrine imkan tanıyan Kanun nihayet çıktı. 18.01.2019 tarihinden itibaren 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve idarenin onayına bağlı olarak sözleşmeler feshedilip tasfiye edilebilecek ya da devredilebilecektir.

Bu noktada beklenmeyen fiyat artışlarından etkilendiği için taahhüdünü yerine getiremeyen ve Kanunun yayımlandığı tarihten önce sözleşmesi fesih edilerek teminatları gelir kaydedilen ve haklarında yasaklama kararı verilen yüklenicilerin durumu merak edilmektedir.

Örneğin teminatları iade edilecek mi? Yada haklarındaki yasaklama ne olacak? Açılmış olan zarar ziyan taleplerinden vazgeçilecek mi?

Söz konusu Kanunun uygulama alanı 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler için geçerlidir. Bu nedenle anılan Kanunun fesih edilmiş sözleşmelere uygulama imkanı yoktur. Daha açık anlatımla Kanun hükümlerinden faydalanabilmek için 18.01.2019 tarihi itibariyle sözleşmelerin  devam ediyor olmalıdır.

Kanaatimizce son dönemde beklenmeyen fiyat artışlarından etkilendiği için sözleşmesi fesih edilen ve haklarında yaptırım uygulanan yükleniciler açısından bu durum bir mağduriyet oluşturmaktadır. Bu hususun haksız fesih için açılan davalarda yargı makamlarınca değerlendirileceğini düşünüyorum.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz