Edirne İdare Mahkemesinin 31/03/2016 tarih ve E:2015/780, K:2016/382 sayılı kararında;“… yukarıda hükümlerine yer varılan Başbakanlık Genelgesi ile amaçlananın kamu görevlilerinin maaş ve benzeri ödemelerinin bankalar aracılığıyla ödenmesi sonucunda, bu tutarların belli bir süre ilgili banka bünyesinde kalmasından dolayı elde edilen gelirin çalışanlara ödenmesinin sağlanması olduğu, 25.09.2013 tarihinde davalı idare bünyesine göreve başlayan ve bu tarihten itibaren maaş ve ücretleri Garanti Bankası Kırklareli Şubesi’ne yatırılacak olan davacıya da promosyonlardan payına düşen miktarın ödenmesi hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri gereği olduğuna…” şeklinde karar verilmiş olup, bu karar Danıştay 15. Dairesinin 28.02.2019 tarihli ve  2018/3607 Esas ve 2019/1165 sayılı kararıyla onanmıştır.

Bu karar gereğince nakil yoluyla gelen kamu görevlilerine çalıştıkları süreyle orantılı promosyon ödemesi yapılmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz