Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve değerlendirmede aranılacak kriterlerin idari şartnamenin ilgili kısmında belirtilmesinin zorunlu olduğu, ihale konusu alımın teknik özelliklerine ise ihale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamede yer verileceği, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da ihale komisyonunca isteklilerin işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının inceleneceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde; isteklilerin teklifte bulunacakları araçların marka ve modelini ayrıntılı bir şekilde teklifleriyle birlikte idareye sunmaları gerektiği istenilmekle birlikte, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklilerden Teknik Şartname’de belirtilen teknik kriterlerin ve özelliklerin tevsikine ilişkin herhangi bir belgenin teklif dosyasında sunulmasının istenilmediği, 7.5.5’inci maddesinde ise anılan Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgelerin dışında yeterlik kriterlerinin dikkate alınamayacağı, alıma ilişkin araç özelliklerinin ihale dokümanına uygunluğu ve araç kasko değerlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında idarece yapılacağı anlaşılmaktadır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz