Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “… Personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak mülkiyeti yükleniciye ait olmayan her bir aracın sahibi ile yüklenici arasında ihale konusu personel taşıma işine ilişkin olarak yazılı sözleşme yapılması ve bu sözleşmenin işe başlama tarihinden önce idareye sunulması zorunludur. İşin devamı sırasında araçların değiştirilmesi veya mevcut araç sayısının artırılması halinde bu araçların sahipleri ile de aynı şekilde yazılı sözleşme yapılacak ve söz konusu araçlar taşıma hizmetine başlamadan önce bu sözleşmeler idareye sunulacaktır. Yüklenici ile araç sahibi arasında yapılacak sözleşmede, işin adı, süresi, sözleşme bedeli ve ödeme şartları ile tarafların hak ve yükümlülükleri belirtilecektir.

İdarenin, ihale sözleşmesindeki ödeme yeri ve şartları maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yükleniciye hakediş ödemesi yapabilmesi için bir önceki hakediş dönemi içerisinde yüklenici ile kontrol teşkilatının birlikte tuttuğu kayıtlar ve yüklenici ile araç sahibi arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak tutarın araç sahibine ödendiğini gösteren banka dekontunun veya makbuzun ya da yükleniciden bir önceki hakediş dönemine ait herhangi bir alacağının bulunmadığına ilişkin araç sahibince imzalanmış yazılı beyanın idareye verilmesi zorunludur.

Personel taşıma hizmetlerinde, yüklenici ile yaptığı sözleşme uyarınca işin bir kısmını üstlenen alt yüklenicinin ihale konusu işte mülkiyeti kendisine ait olmayan araçları kullanması halinde bu araç sahipleri ile alt yüklenici arasında yapılacak sözleşmeler ve yükleniciye ödenecek hakedişler konusunda sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda yer alan hükümler uygulanır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde  “…

– Yüklenici firmanın çalıştırdığı araç sahipleri tarafından taşıma ücretlerini alamadıklarına dair kurumumuza bir şikâyet gelmesi halinde tarafımızdan bir sonraki dönemin hak ediş ücretleri ödenmeyecek olup ilgililere gerekli ödeme yapıldıktan sonra hakediş ödemeleri yapılacaktır.

– Taşıma firmasının hak edişinin verilebilmesi için idareye müracaatını takiben bütün araçları kapsayan servis araçları ödeme bordrosu Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ödemenin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. İdarenin, ihale sözleşmesindeki ödeme yeri ve şartları maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yükleniciye hakediş ödemesi yapabilmesi için bir önceki hakediş dönemi içerisinde yüklenici ile kontrol teşkilatının birlikte tuttuğu kayıtlar ve yüklenici ile araç sahibi arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak tutarın araç sahibine ödendiğini gösteren banka dekontunun veya makbuzun ya da yükleniciden bir önceki hakediş dönemine ait herhangi bir alacağının bulunmadığına ilişkin araç sahibince imzalanmış yazılı beyanın İdareye verilmesi zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde, yüklenici firmanın çalıştırdığı araç sahipleri tarafından taşıma ücretlerini alamadıklarına dair idareye şikâyet gelmesi halinde idarece bir sonraki dönemin hak ediş ücretlerinin ödenmeyeceği ve ilgililere gerekli ödeme yapıldıktan sonra hakediş ödemelerinin yapılacağı düzenlenmiştir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde yüklenici firmanın çalıştırdığı araç sahipleri tarafından taşıma ücretlerini alamadıklarına dair idareye şikâyet gelmesi halinde idarece bir sonraki dönemin hakediş ücretlerinin ödenmeyeceği ve ilgililere gerekli ödeme yapıldıktan sonra hakediş ödemelerinin yapılacağının düzenlendiği, aynı maddenin devamında Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda yer verilen düzenlemesine paralel olarak, yükleniciye hakediş ödemesi yapabilmesi için bir önceki hakediş dönemi içerisinde yüklenici ile kontrol teşkilatının birlikte tuttuğu kayıtlar ve yüklenici ile araç sahibi arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınarak hesaplanacak tutarın araç sahibine ödendiğini gösteren banka dekontunun veya makbuzun ya da yükleniciden bir önceki hakediş dönemine ait herhangi bir alacağının bulunmadığına ilişkin araç sahibince imzalanmış yazılı beyanın idareye verilmesinin zorunlu olduğunun düzenlendiği, söz konusu düzenlemelerin personel taşıma hizmetlerinde alt yüklenici olarak çalışan araç sahiplerinin ücret alacaklarından kaynaklı mağduriyetlerinin ortaya çıkabilme ihtimalini ortadan kaldırmak üzere konulduğu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde de düzenleme altına alındığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz