İsteklilerin ortakları arasında akrabalık ilişkisi olması beraber hareket ettiklerini gösterir mi?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli sıralı şekilde teklif sunduğu, iki firmanın aynı ilde olduğu, her iki firmanın ortaklarının soyadlarının aynı olduğu, bu nedenle aile şirketi olduğunun açık olduğu, ihale dokümanlarının aynı IP adresinden ve aynı bilgisayardan indirildiği, diğer yandan anılan isteklilerin bankalar nezdinde birbirlerine kefil olduğu, aynı bankada tanımlı ticari kredi limitinden karşılandığı, geçici teminat mektuplarının aynı veya farklı bankadan alınmış olsa dahi birbirlerine kefil oldukları, aralarında çapraz kefalet ilişkisi olduğu, geçici teminat mektuplarının aynı kişi tarafından müracaat edilerek alındığı, söz konusu iki isteklinin defter ve belgelerini tutmakla görevli meslek mensubunun aynı kişi olduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin (j) bendi ile 17’inci maddesinin (b) ve (d) bendi ve anılan Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmiştir.

Konuya ilişkin kararda,  ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ortakları arasında akrabalık ilişkisi hususunun anılan isteklilerin başvuru konusu ihalede anlaşmalı hareket ettikleri, birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabilecekleri ve ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde bir kanaatin oluşmasına salt bu gerekçeyi dayanak teşkil ederek ileri sürme imkanının olmayacağı değerlendirilmiştir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz