İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında iş deneyim belgesi sunulmadığı ancak ilgili mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemelerine göre EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilen belgelere ilişkin bilgilere “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nda yer verilmesi halinde ayrıca belge sunulmayacağı yeterlik değerlendirmesinin de anılan tabloda yer verilen belgelerin teyidi sonucu ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılacağı, anılan isteklinin teklif dosyasında teyit bilgilerine yer verilen sunulmayacak belgeler tablosunun yer aldığı görüldüğünden, anılan istekli tarafından iş deneyim belgesinin teyit bilgilerinin yer aldığı sunulmayacak belgeler tablosu teklif dosyasında sunulmuş ise ayrıca iş deneyim belgesinin teklif dosyasında sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyet dilekçesinde “ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında hem iş deneyim belgesinin hem de sunulmayacak belgeler tablosunun bulunmadığının ihalenin ilk oturumunda ifade edildiği” iddia edilmekle birlikte, ihalenin ilk oturumuna ilişkin düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ihale üzerinde bırakılan Anadolu Grup Harita Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin “İş deneyim Belgesi”ne ilişkin kısmında “Var” ibaresinin yazıldığı, ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesinin 3’üncü bendindeki hükümler uyarınca ihale komisyonu tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağının onaylanmış suretinin isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturumun kapatılmayacağı hüküm altına alınmış iken, söz konusu tutanağın başvuru sahibi istekli tarafından ihale tarihinde ihale komisyonundan istenildiğine veya istenilmesine rağmen düzenlenmediğine yönelik herhangi bir kayıt bulunmadığı, dolayısıyla Kurum tarafından idarece ihale işlem dosyasında gönderilen belgeler üzerinden yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda teyit bilgilerine yer verilen iş deneyim belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılabileceği, söz konusu iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de istenilen yeterlik kriterlerini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz