Firmalar kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde başvuru yapabilirler mi?

Teklif mektubu kapsamında taraflarınca sunulan imza sirkülerinin asıl veya noter onaylı olarak sunulmayıp fotokopi olarak sunulduğu, söz konusu durumun taraflarınca sonradan fark edildiği, idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta, belge üzerinde aslının idarece görüldüğüne yönelik bir onay bulunduğu belirtilmiş olsa da, ihale öncesinde aslı gibidir şeklinde bir onay almak için idareye herhangi bir belge sunulmadığı,

İdare tarafından şikayete verilen cevapta “Söz konusu ihalede vermiş olduğunuz evrakların usulüne uygun olduğu, aslının idarece görüldüğüne dair onayın olduğu, hatta aslını vermiş olduğunuz evrakların asıllarının kargo yoluyla tekrar istediğinize dair dilekçenizin de dosyanızda olduğu.” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin teklif zarfı içerisinde yer alan .. tarihli dilekçesiyle … ihale kayıt numaralı 15 kısımda 46 kalem mal ve malzeme alımı işi ihalenizde vermiş olduğumuz Orijinal imza sirkümüzün aslı gibidir yapılarak dosya içerisinde yer alan kargo poşeti ile şirket adresimize alıcı ödemeli kargolanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Kargoda oluşabilecek problemler karşısında tüm sorumluluk tarafımıza aittir.” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları, ihale dokümanı düzenlemeleri ile inceleme ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde idare tarafından gönderilen asıl belgelerde başvuru sahibinin teklif mektubunun aslının sunulduğunun anlaşıldığı, imza sirkülerinin ise idare tarafından “Aslı idarece görülmüştür” şeklinde onaylandığı, bu durumda söz konusu imza sirkülerinin başvuru sahibi istekliye iade edildiğinin anlaşıldığı, ayrıca başvuru sahibinin teklif zarfı içerisinde yer alan dilekçesinde açık bir şekilde imza sirkülerinin aslının iade edilmesini talep ettiği ve bu husustaki sorumluluğun kendilerinde olduğunun ifade edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz