İdari Şartnamede istenmekle birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda satır açılmayan belgenin sunulması zorunlu mudur?

Elektronik ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde yer alan diğer standart formların kullanılması gerektiği, buradan hareketle ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin ihale dokümanı ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gerektiği,

Öte yandan, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine yönelik değerlendirmenin, istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanması sonucunda elde edilen bilgilerin esas alınmasıyla, bu yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınmasıyla yapılacağı,

İdare tarafından hazırlanacak yeterlik bilgileri tablosunun, teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde oluşturulması gerektiği,

İdari Şartname’de katılım belgesi ve yeterlik kriteri olarak düzenlenen her belge ve kriter için ayrı bir satır açılması gerektiği,

Bu itibarla ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’ücü maddesinde ise isteklilerin teklifleri kapsamında Belgesi”nin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, ancak idarece hazırlanan yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmadığı, dolayısıyla İhale dokümanının bir parçası olan İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenen belgeye ilişkin olarak yine dokümanın bir parçası olan yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgiye yer verilmediği,

Nitekim ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu durumun bahse konu belgenin somut olayda ihaleye katılabilmek için istenen bir yeterlik kriteri olup olmadığı konusunda çelişkiye neden olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz