6102 sayılı Kanunla ultra vires (yetki aşımı) ilkesinin kaldırılmasıyla şirketlere ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilme imkanı tanınmıştır.

İhale konusu işin niteliğine göre, ihale dokümanında ihaleye katılıma yönelik isteklilerden yeterlik kriterleri olarak iş deneyimini tevsik için aranan belgeler sıralanmakla birlikte, 6102 sayılı Kanunla ultra vires (yetki aşımı) ilkesinin kaldırılmasıyla şirketlere ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilme imkanı tanındığı, bu nedenle, ihaleye teklif verebileceklerin belirlenmesinde, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan ve ihale dokümanında belirtilecek yeterlik koşulları dışında, 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesine 5812 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen ve madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, başvuru yollarını tüketebilecek kişilerin sınırlanmasına yönelik olarak vazedilen “istekli olabilecek” tanımından hareketle, isteklilerin ihaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılmasının mümkün olmadığı,

İstekli olabilecek sıfatını ve bunu takiben de ihaleye teklif verilerek istekli sıfatını haiz olunabilmesi için 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının gerçekleşmesi gerektiğinden bahisle, davacı şirketin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği ve ihalede istekli olamayacağı gerekçesiyle şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mümkün değildir

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz