Fazlaca gelen sorular üzerine Ek Fiyat Farkı veya Devir yapılmasını öngören kanun değişikliği taslağından anladıklarımı herhangi bir yorum katmadan yazdım…

-Öncelikle bu bir taslak olup, çıkmış bir kanun yoktur.

-1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan işleri kapsamaktadır.

-Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan işleri kapsamaktadır.

-Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle fesih edilmiş sözleşmeler kapsam dışındadır. BU TARİHE KADAR SÖZLEŞMELERİN AYAKTA TUTULMASI YÜKLENİCİLER AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

-MAL, HİZMET VE YAPIM İŞLERİ KAPSAMA DAHİLDİR.

-Taslak fesih hakkı öngörmüyor, devir ve fiyat farkı öngörüyor.

-1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı verilmesi öngörülüyor.

-İhale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın EK FİYAT FARKI VERİLMESİ ÖNGÖRÜLÜOR.

-DEVAM EDEN İŞLER İÇİN 31.12.2021 SONRASI İÇİN FİYAT FARKI ÖNGÖRÜLMÜYOR.

-YÜKLENİCİNİN İDAREYE BAŞVURMASI GEREKİYOR.

-DEVİRDEN KAYNAKLI KISITLAMALAR UYGULANMAYACAK.

-Ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri dahil ek fiyat farkına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Ek Fiyat Farkı, Tasfiye Veya Devir Kanun Değişikliği Taslağı

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz