Kamu İnşaat Taahhüt Sektöründe Yaşanan Mevcut Ana Sorunlar !

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Keleş, sorunları ve çözüm önerileri sıraladı.

Kocaeli Müteahhitler Birliği  Başkanı İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Keleş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre iş yapan meslektaşlarımızın, yüklenicileri oldukları işlerini; Covid-19 salgının dünya ve ülkemiz ekonomisine olumsuz etkilerine bağlı temel inşaat malzemelerine gelen sıra dışı fahiş fiyat artışları ve tedarik zorluğu nedeniyle işlerini tamamlayarak teslim edebilmeleri için sözleşme hükümlerine bakılmaksızın reel piyasa fiyatlarında ek ilave fiyat farkı verilmelidir.

İFLAS DURUMUYLA YÜZLEŞECEKTİR

Fiyat farkının yeterli olmadığı devam etmesi mümkün olmayan işler için de şartsız tasfiye hakkını içeren kararnamenin biran önce çıkması kamu projelerini üstlenen yüklenici meslektaşlarımız için zorunluluk arz etmektedir. Kamuya iş yapan yüklenicilerin sözleşmelerinde fiyat farkı  ile ilgili madde olup olmadığına bakılmaksızın tamamına reel fiyat farkı düzenlemesi firmaları yaşadığı finansal çıkmazdan kurtaracak kamu projelerinin sekteye uğramadan devam etmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde firmaların teminatları yanacak ve ihale yasaklısı olmak suretiyle devam eden projeleri yarım kalarak iflas durumuyla yüzleşecektir. Bu durum kendileri ile birlikte onlarca alt tedarikçiyi de batırmaya sebep olacaktır. Daha sonra yarım kalan kamu projeleri çok daha yüksek fiyatlarla tekrar ihale edilmek zorunda kalınacak ve ciddi ölçekte kamu zararı olacaktır. Bu durum, Türkiye ekonomisinin ve istihdamının sekteye uğramaması açısından büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak hükümetimizin bu konuyu ivedilikle çözüme kavuşturmasını talep etmekteyiz.

KAMU İNŞAAT TAAHHÜT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MEVCUT ANA SORUNLAR

1- Covid-19 salgınının dünya ve ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri ve döviz kurlarındaki dalgalanma sonucunda inşaat malzeme fiyatlarında fahiş artışlar yaşanmıştır. Mevcut fiyat farkı hesaplama sistemi ve TÜİK verileri, gelen olağanüstü reel fiyat artışlarından kaynaklanan farklarını karşılamamaktadır. Yüklenicilerin hak edişlerinde aldıkları fiyat farkı oranı ile reelde yaşanan artışlar arasında %100’ün üzerinde fark bulunmaktadır. Ayrıca bir kısım işler anahtar teslimi şeklinde ihale edildiğinden sözleşmelerinde fiyat farkı bulunmadığından hiçbir oranda fiyat farkı alamamaktadır. Bu durumdaki firmalar çok ciddi zararla karşı karşıya kalmaktadır.

2- Covid-19 salgınının ekonomide yarattığı olumsuzlukları azaltmak adına salgındöneminde; %3 oranında alınan stopaj vergisinin %5 oranına yükseltilmesi ve yine 3/10 oranında kesilen K.D.V tevfikatının 4/10 oranına yükseltilmesi bu sektördeki firmaları zor duruma sokmuş ve finansal açıdan ilave bir yük oluşturmuştur.

3- Covid-19 salgını ve devamında döviz kurunun yükselmesi nedeniyle üreticilerin tamamı daha çok yurt dışına mal satma yoluna gitmiştir. Bu nedenle de yüklenici firmalar malzeme tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşayarak, taahhüdündeki işlerin tesliminde gecikmeler yaşamaya başlamışlardır.

TALEPLERİMİZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

1- Yüklenicisi olduğumuz işlerle ilgili esas talebimiz; gerek yüklenici gerek kamu menfaati açısından işlerimizi tamamlamaya yeterli olabilecek reel oranda fiyat farkı verilerek işlerin bitirilmesi, zira feshedilen işlerin daha sonra iki katına ihale edilerek tekrar yaptırılmasının devlete maliyeti daha pahalıya mal olacak ve işler gecikecektir.

2- Reel Piyasa Fiyatlarına uygun fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için şartsız tasfiye hakkı tanınması,

3- Temel inşaat malzemelerinden özellikle demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu, mdf vs. başta olmak üzere KDV indirimi getirilmesi, ihracat konusu olan tüm yapı malzeme kalemlerinin yurt içine verilen miktarının artırılmasının sağlanması, sektörümüzü hem tedarik hem de fiyat yönünden rahatlatacaktır.

4- 01/01/2021 tarihinden bu yana sadece malzeme fiyat artışlarını gerekçe göstererek işi yapamayacağına kanaat edip daha büyük zararlara sebep vermemek için işi bırakıp teminatı irat kaydedilenlere teminatlarının iadesi ve ihalelerden yasaklarının kaldırılması (kendi geçmiş kusurlarından dolayı ilgili idarelerce yaptırıma muhatap olanları kapsamaz.)

5- Söz konusu işlerin fesihleri, başka idarenin değil ilgili idarenin inisiyatifinde ve fesih şartları kanununa göre belirlenmelidir.

6- Devir işlerinde KİK payı ve karar pulunun da alınmayacağı açıkça belirtilmelidir.

7- Tasfiye edilen işlerin sözleşmesi aşamasında ödenen vergiler kalan işlere oranla iade edilmeli, fesih edilen işlerde yapılan imalatlar, puantaja göre değil, yerinde tekrar gerçek imalat seviyesine göre belirlenmelidir.

8-Piyasada oluşan istikrarsızlık ve aşırı zamlar nedeniyle bir kısım malzeme tedarik sorunları kaynaklı ve finansal aksaklıklar sebebiyle, işini zamanında teslim edemeyen müteahhitlerimiz ve idareleri zor duruma bırakmıştır. Bu sebepten mağdur olan yüklenicilere en az 90 iş takvim günü ek süre verilmelidir.

9- Özel sektörde kat karşılığı iş yapan müteahhitlerin de 9. maddede belirtilen gerekçelerden dolayı mağdur olduklarını, sözleşmelerin sürelerine bakılmaksızın arsa sahipleri ve konut teslim sözleşmelerine ilaveten 12 ay ek süre verilmelidir.

Kaynak:

https://www.insaatderyasi.com/kamu-insaat-taahhut-sektorunde-yasanan-mevcut-ana-sorunlar-21045h.htm

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz