Konuya ilişkin Kamu İhale Kurumuna başvurular yapıldığı sıklıkla görülmekle birlikte bu konuda özetle aşağıdaki değerlendirme yapılmaktadır:

Kamu İhale Kurumu’na haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında, yasaklama kararlarının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetkinin verilmediği, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olduğu, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerden kastedilenin ihaleyi yapan idarece yapılan işlemler olduğu, ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının ise mutlaka ihaleyi yapan idarece alınmadığı, ihaleyi yapan bir bakanlık değilse ihaleyi yapan idarenin ilgili veya bağlı bulunduğu bakanlıkça, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere ilişkin olarak ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihaleden yasaklama kararının verildiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin, sadece yasak fiil veya davranışa iştirak eden ortak hakkında yasaklama kararı verilmesi gerekirken iş ortaklığının tüm ortakları hakkında yasaklama kararı verilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir görevi ve yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddianın görev yönünden reddinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.


Bu itibarla ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarına karşı doğrudan idare mahkmesinde yürütmeyi durdurma talepli dava açılması gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz