Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan, ihtirazi kayıt koyma şartının durdurulması yürüyen davaları nasıl etkileyecek?

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39.maddesinde yer alan “e)Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “idareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.” hükmü doğrultusunda yüklenicilerin daha sonrasında hak iddia edebilmek için hazırlanan hak ediş raporlarına itirazı olduğu takdirde bu durumu ihtirazi kayıt olarak rapora yansıtması gerektiği uygulaması yapılmaktaydı. Ancak ilgili hükmün Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 09/12/2021 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2021/751 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

Bilindiği üzere idari yargılama hukuku içerisinde yürütmenin durdurulması kararları ancak dava konusu edilen işlemin açık ve bariz bir şekilde hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacak olması halinde verilebilmektedir. Yürütmenin durdurulması kararları mahkemenin yargılama sonucunda vereceği iptal kararıyla eşdeğer bir sonuç doğurmaktadır. Bu da demektir bir işlem hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararı anılan işlemi hukuk aleminde hiç meydana gelmemiş gibi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle Danıştay tarafından hak edişe ihtirazi kayıt konulmasına yönelik uygulamayı düzenleyen maddenin iptaline karar verilmiş olması anılan düzenlemeyi geçmişe etkili olarak hiç yapılmamış gibi ortadan kaldırmıştır.

                Bu kararın hali hazırda devam eden davalara etkisi açısından baktığımızda ise; mahkemeler, yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olduğunu göz önünde bulundurarak yüklenici tarafından hak ediş raporlarına ihtirazi kayıt konulmamış olsa dahi iddia etmiş olduğu hak taleplerini işin esasına girerek değerlendirmesi gerekmektedir. Yüklenicilerimizin bu konuda hak kaybına uğramamak adına davalarının takibini hukuki destek alarak sürdürmeleri önem arzetmektedir.

İHALE VE SÖZLEŞME UYUŞMAZLIKLARINDA UZMANLARIMIZDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz