EK FİYAT FARKI  VE FESİH HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEDE  SÖZLEŞMELERİN FESHEDİLEREK TASFİYE EDİLMESİNİN ESAS ALINDIĞI TARİH İLE GERÇEKLEŞME ORANI

Madde metninde kapsam olarak, 01/01/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edileceği belirtilmektedir.

Öncelikle sözleşmelerin tasfiye edilmesine yönelik düzenlemenin kapsamında 01/01/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yer almakta olup, fiyat farkları için öngörülen 01/04/2022 tarihi ile karıştırılmamalıdır.

Diğer bir husus ise gerçekleşme oranının tespiti için yapılacak olan hesaplamada sözleşmede yazılı tutarın, diğer bir ifade ile teklif bedelinin dikkate alınacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu bedel iş artışı veya eksilişi sonucu oluşan toplam sözleşme bedeli ile karıştırılmamalıdır.

Fiyat farkları hiçbir durumda sözleşme bedelini değiştirmemektedir.

Hesaplamada önemli olan yapılan imalat tutarlarının belirlenmesidir. Bunun içinde kanun maddesinin yürürlüğe girmesi sonrasında yayımlanacak olan uygulama esaslarını beklemek gerekiyor.

Kanun maddesi yürürlüğe girmediğinden yüklenicilerin başvuru yapması veya idarelerin hesaplama yapmasına ilişkin işlemler yapılamayacağı gibi uygulama esasları yayımlanmadan hesaplama ile ilgili yorum yapmakta doğru olmayacak. Şuan için net olan husus gerçekleşme oranın tespitinde ilk sözleşme bedelinin dikkate alınacağıdır. Tereddütlü konular için uygulama esasları beklenmelidir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz