YENİ EK FİYAT FARKI/FESİH HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEDE   SÜRE UZATIMI HUSUSU

MADDE METNI;

“(2) 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden imzalanan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu yeni düzenleme ile daha önce 4735 sayılı kanunun geçici 5. Maddesinde yalnızca Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sözleşmeleri için verilen süre uzatımı, TOKİ sözleşmeleri ile birlikte diğer sözleşmeleri de içine alacak şekilde yapım işi olarak ihale edilen istisnalar dahil işlerin 01/01/2022 ile 31/03/2022 tarihleri arasındaki (bu tarihler dâhil) 3 aylık iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebileceği şeklinde düzenlenmiştir.

Geçici 5. Maddenin uygulama esaslarında uzatılacak sürenin, 01/07/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihleri arasındaki (bu tarihler dahil iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarının, bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle tespit edileceği belirtilmiştir.”

Buradan hareketle geçici 6. Madde de düzenlenen süre uzatımına ilişkin uzatılacak sürenin hesaplamasının aşağıdaki şekilde  olacağı düşünülebilir.

Bu çerçevede muhtemel süre uzatımı hesabını bir örnek ile açıklayalım.

➢01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasındaki toplam takvim günü (ilk ve son gün dahil): ➔ 90 gün

➢Onaylı iş programının 01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasındaki imalat tutarı: ➔4.500.000,00 TL

➢Onaylı iş programına göre 01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilemeyen imalat tutarı: ➔2.500.000,00TL

➢Onaylı iş programına göre 01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasındaki günlük imalat tutarı: ➔ 4.500.000,00/90=50.000,00 TL

➢Verilecek olan süre (uzatılacak süre): ➔ 2.500.000,00/50.000,00 =🔶50 gün🔶olacaktır.

Ayrıca kanun maddesinde yer alan devam eden “geçici kabulü onaylanmamış olan” sözleşmelerde, ifadesinden bu tarihler arasında cezalı duruma düşmüş ancak devam eden işlere süre uzatımı verilebileceği haliyle gecikme cezalarının iade edilmesi gerekeceğini düşünüyoruz.

Ancak bu tarihler arasında cezalı duruma düşmüş ve işin yapımı tamamlanarak geçici kabulü onaylanmış işlere süre uzatımı verilerek gecikme cezası iadesi yapılaması  mümkün olamayacaktır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz