FESİH VE FİYAT FARKI/EK FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK

4735 sayılı kanunun geçici 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; 01/01/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebileceği,

Beşinci fıkrasında; Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girecek alım türleri, ürün ve girdiler ile bu bentlere ilişkin hesaplama yöntemlerini; (a) bendinde belirtilen oranları ve uygulama dönemini; başvuru ve onay süreleri ile fiyat farkı, ek fiyat fıkraların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanının yetkili olduğu belirtilmektedir.

PEKİ UYGULAMA ESASLARI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenlemede son aşamaya gelindiği ifade ediliyor.

 Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanacak olan uygulama esaslarında; (a) bendinin uygulanmasında sözleşmesinde fiyat farkı hesaplaması öngörülen sözleşmelerde fiyat farkı hesaplama formülünde yer alan 0,90 katsayısının asgari 1,10 seviyesine çıkarılması, sözleşmesinde fiyat farkı hesaplaması bulunmayan sözleşmelerde ise yine sabit katsayı 1,10 uygulanması yönünde çalışmaların olduğu ifade ediliyor.

Yine sabit katsayının 1,20 olması da alternatif olarak tutuluyor.

Ayrıca  sözleşmelerde 2022 yılı sonuna kadar fiyat farkı verilmesi yönünde düzenleme yapılması işlerin tamamlanmasına katkı sağlayacaktır.

Yüklenicilerin genel beklenti ise sabit katsayının 2,00 olması yönünde idi. Bu yönde yapılacak olası bir düzenleme fesih taleplerini büyük ölçüde azaltacaktır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz