Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nolu eki olan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması başlıklı 23. Maddesinde;
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
……
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Düzenlemeleri yer almaktadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ise İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar başlıklı 19. Maddesinde sözleşmesinde istenen teknik personelin idareye bildirim süresi ile teknik personellere ait istenen bilgler ve işyerinde bulundurulmaları ile ilgili hususlara yer verilmiştir.

Burada öncelikle Yükleniciler tarafından bilinmesi gereken husus sözleşmesinde yer alan teknik personelin isimleri ile birlikte diploma, meslek odası kayıt belgesi ve noterden alınan taahhütnamelerin eksiksiz bir şekilde yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde idareye sunulmasının gerektiğidir.

Buna uyulmadığı takdirde 08/08/2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18/08/2019 tarihinden itibaren yürürlükte olan değişiklik ile eksik bildirilen teknik personel için veya belgesi eksik olan teknik personel için işe ait sözleşmede belirtilen teknik personel ile ilgili günlük cezalar uygulanmaktadır.

Konu ile ilgili idarelerin ve yüklenicilerin dikkat etmesi gerektiği diğer bir husus ise sözleşmenin 23. maddesinde yer alan düzenleme ile teknik personelin iş yerinde bulunma zaman ve süreleriyle ile ilgili hususun iş programı ile ilişkili olduğudur.

Sözleşmede belirtilen Teknik personelin iş başında bulundurulmasının temel amacının işin sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasının sağalmak olduğu göz önünde bulundurarak, İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında düzenlenecek bir protokolle tespit edilmelidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 19.09.2012 tarihli ve 2012/50 nolu kararında da; şantiye şefi hariç, diğer teknik personelin iş programına göre, işin kendi mesleğine ilişkin kısmının gerçekleştirilmesi sırasında iş yerinde bulundurulmasının gerekli olduğu, teknik personelin tamamının işin başlangıcından sonuna kadar iş yerinde devamlı olarak bulundurulmasının zorunlu olmadığı ifade edilmektedir.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz