YENİ EK FİYAT FARKI/FESİH HAKKI VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİF MADDESİNİN KAPSAMI;

4735 sayılı kanunun geçici 6. maddesinde ek fiyat farkı ile artırımlı fiyat farkının kabulü veya geçici kabulü onaylanmamış olan sözleşmeleri kapsadığının düzenlenmiş olmasına ilişkin yapılan değerlendirme

4735 sayılı kanunun “Ek Fiyat Farkı veya Sözleşmelerin Feshi” başlıklı Geçici 6. Maddesinde; 01/04/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden diğer bir ifade ile kabulü veya geçici kabulü onaylanmamış olan sözleşmeleri kapsayacağı belirtilmiştir.

Mevcut durumda kamu ihale mevzuatında kabul tutanaklarının yetkili makamlar tarafından onaylanmasına ilişkin belirlenmiş yasal bir süre sınırı bulunmamaktadır.

Ayrıca bilindiği üzere Yapım işlerinde teminat süresi (geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süre) geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlamaktadır. Diğer bir ifade ile yapım işlerinde yüklenici tarafından işin sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere göre tamamlandığının kabul edildiği tarih itibar tarihidir. Geçici Kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanma tarihi bu tarihi değiştirmemektedir.

Yapım işlerinde işlerin fiili bitiş tarih geçici kabul tutanağının onay tarihi ile tespit edilmemesi nedeniyle kanun maddesinin yapım işleri için geçici kabulü onaylanmamış olan sözleşmeleri kapsıyor olması uygulamada aynı süreçlere sahip ama ancak farklı idare uygulamalarından dolayı ek fiyat farkı haklarından faydalanma konusunda farklı sonuçlarla karşılaşılması gibi sonuçlar doğuracaktır.

Kanun maddesinin kabulü veya geçici kabulü onaylanmamış olan sözleşmeleri kapsayacağı belirtilmiş olması kısmen kapsamı genişletmiş olsa da 01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasında imalat yapılmış ancak kanun maddesinin yayımlandığı 15.04.2022 tarihinden önce geçici kabulü yapılarak onaylanmış olan sözleşmeler ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplaması kapsamı dışında bırakılmıştır.

Burada 01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasında imalat yapılmış olan sözleşmelerde farklı uygulama sonuçlarının önlenmesi açısından Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanacak bir düzenleyici kurul kararı ile bu dönemde (01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasında) gerçekleştirilen ancak 15.04.2022 tarihi itibarıyla geçici kabulü onaylanmış olan sözleşmeler içinde ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkının hesaplanması sağlanabilecektir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz