4735 sayılı kanunun geçici 6. maddesi kapsamında artırımlı fiyat farkı hesaplaması konusundaki tereddütlü konuların değerlendirilmesi

1️⃣01/01/2022-31/03/2022 tarihleri arasında ek fiyat farkı ile birlikte artırımlı fiyat farkı hesaplaması yapılıp yapılmayacağı.

🟩Buradaki değerlendirme: ➡️3 aylık dönemde yüklenicilerin başvurusu üzerine idare tarafından hem ek fiyat farkı hesaplaması hemde artırımlı fiyat farkı hesaplaması yapılması gerekmektedir.✅

2️⃣ Sözleşmesinde fiyat farkı hesaplaması öngörülmeyen ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklı nedenlerle uzatılan sürede fiyat farkı hesaplaması yapılan dönemde artırımlı fiyat farkı hesaplamasının nasıl yapılacağı

🟦Buradaki değerlendirme:➡️

🔶Uzatılan sürede fiyat farkı hesaplaması yapılan dönem için;

🟠Temel Endeks olarak sözleşmeye göre iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin dikkate alınması halinde; hesaplama formülünde yer alan B sabit katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak alınması gerektiği,✅

🔵Temel Endeks olarak ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeksin dikkate alınması halinde; artırımlı fiyat farkı hesaplama formülünde yer alan D sabit katsayısının: 01/01/2022- 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 0,25;✅ 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 0,15 olarak alınması gerektiği,✅

🟣Fiyat farkı hesabı yapılmayan dönem için ise; uygulama esaslarında yer aldığı şekli ile artırımlı fiyat farkı hesaplamasında Temel Endeks olarak ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeksin dikkate alınarak, hesaplama formülünde yer alan D sabit katsayısının: 01/01/2022- 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 0,25; 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 0,15 olarak alınması gerektiği)

3️⃣ 01/04/2022 tarihinden önce ihalesi yapılmış olmasına rağmen ihale süreci 15.04.2022 tarihi itibarıyla sonlandırılmamış olan diğer bir ifadeyle sözleşmesi imzalanmamış veya iş yeri teslimi yapılmamış olan işlerde artırımlı fiyat farkı hesaplamasının yapılıp yapılmayacağı,

🟥Buradaki değerlendirme: ➡️01/04/2022 tarihinden önce ihalesi yapılmış ve 15.04.2022 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmış ancak, işyeri teslimi yapılmamış olan işlerde veya 01/04/2022 tarihinden önce ihalesi yapılmış ve 15.04.2022 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış veya iş yeri teslimi yapılmamış olan işlerde artırımlı fiyat farkı hesaplamasının yapılması gerektiği✅

4️⃣ 4735 sayılı Kanunun geçici 6’ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, ifadesinde yapım işleri için kabul itibar tarihi mi yoksa kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmış olması anlaşılması gerektiği

🟪Buradaki değerlendirme: ➡️kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan ifadesinden tutanakların yetkili makam tarafından onaylanmasının anlaşılması gerektiği, geçici kabul itibar tarihi 15.04.2022 ve öncesinde olmasına rağmen tutanakların 16.04.2022 ve sonrasında onaylanan sözleşmeler için 1/1/2022-31/03/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı ve 1/1/2022 sonrasında ve geçici kabul itibar tarihine kadar gerçekleştirilen kısımlar için yüklenicilerin başvurusu üzerine idare tarafından artırımlı fiyat farkının hesaplanarak ödenmesi gerektiği✅

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz