Mahalli İdareler İtibarıyla En Fazla Tespit Edilen Konular

Kamu İdarelerinde Taşınmaz Tahsisine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması/Hatalı Yapılması

 

 

İdare Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazların Fiili Envanter İşlemlerinin Tamamlanmaması ve Taşınmazların Mali Tablolarda Yer Almaması

 

Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

 

Faaliyet Alacakları Hesabında Tahakkuku Olan Alacakların Tahsilatının Düşük Olması

 

Mevduat Faiz Gelirlerinden Kesilen Gelir Vergisi Stopajının 630 Giderler Hesabına Kaydedilmemesi

 

İlan ve Reklam Vergisinin Tahakkuk/Tahsilinin Yapılmaması ve/veya Hatalı Yapılması

 

Kiraya Verilen Gayrimenkullerin ve/veya Bunlardan Elde Edilen Gelirlerin Nazım Hesaplarda Takip Edilmemesi

 

Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

 

Belediyelerde Eğlence Vergisi Tahakkuk/Tahsilinin Yapılmaması ve/veya Hatalı Yapılması

 

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Kayıtlı Olan Tutarlardan Tamamlanan/Geçici Kabulü Yapılanların İlgili Varlık Hesabına Zamanında Aktarılmaması

 

Yazılım/Lisans/Patent/Telif Hakkı/Harita Plan,Proje Alımları Niteliğindeki Gayrimaddi Hak Alımlarının 260 Haklar Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

 

Belediyelerce Tahsil Edilen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması Katkı Payının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Aktarılmaması/Süresi İçerisinde Aktarılmaması

 

Enerji Müsaadesi Alınabilmesi İçin Elektrik Dağıtım Şirketince Yapılması Gereken Yatırım Giderlerinin Belediye Bütçesinden Karşılanması ve Bu Giderin Dağıtım Şirketinden Talep Edilmemesi

 

Verilen Depozito, Teminat, Güvence Bedeli vb. Tutarların 126/226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

 

Kamu Hizmetlerine İlişkin Olarak Yüklenilen Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılması

 

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz