Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İtibariyle En Fazla Tespit Edilen Konular

İdare Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazların Fiili Envanter İşlemlerinin Tamamlanmaması ve Taşınmazların Mali Tablolarda Yer Almaması

 

 

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Değer Artırıcı Harcamaların İlgili Maddi Duran Varlık Hesaplarında İzlenmeyerek Doğrudan Giderleştirilmesi

 

Kamu İdarelerinde Taşınmaz Tahsisine İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması/Hatalı Yapılması

 

Yapımı Süren Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Ödemelerin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında Muhasebeleştirilmesi Gerekirken Doğrudan Giderleştirilmesi

 

Yazılım/Lisans/Patent/Telif Hakkı/Harita Plan, Proje Alımları Niteliğindeki Gayrimaddi Hak Alımlarının 260 Haklar Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

 

Verilen Depozito, Teminat, Güvence Bedeli vb. Tutarların 126/226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

 

Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması/Eksik Ayrılması

 

Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

 

Mal, Hizmet veya Yapım İhalelerine İlişkin Sözleşmelere İstinaden Girişilen Taahhütlerin Nazım Hesaplarda Takip Edilmemesi

 

Kamu İdareleri Tarafından Yapılan İhalelerde Rekabeti Sınırlayıcı Hususların Bulunması (İhale Kanunlarında Yer Alan İlkelere Uyumun Sağlanmasına İlişkin Tespitler)

 

Yaklaşık Maliyetin Yanlış Hesaplanması

 

Yapım İşlerinde Proje Hazırlama Çalışmasının Yeterli Yapılmaması ve Sözleşme Uygulama Sürecinde Sıklıkla Proje Değişikliğine Gidilmesi

 

İlgili Mevzuatında Belirtilen Koşulları Taşımayan Personelin İstihdam Edilmesi

 

Taşınır Mal Yönetim Sistemine İlişkin Tespitler

kaynak:

https://www.sayistay.gov.tr/pages/121-denetim-bulgulari?lang=tr

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz