Hatırlanacağı üzere 18/5/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmî Gazetede Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine “Elektronik ihale zorunluluğu” başlıklı aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerden 1/8/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilenlerin uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.

(2) 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 3/10/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanların uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.”

Buna göre; İhalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirilmiş olup, 1 Ağustos 2022 tarihinden sonra, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal alımlarında 2.002.017 TL, hizmet alımlarında 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin,

3 Ekim 2022 tarihinden sonra tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin, elektronik ihale yöntemi ile yapılması zorunlu olacaktır.

Mevzuat değişiklikleri çerçevesinde Elektronik ihale zorunluluğunun uygulanmaya başlanması ile ilgili olarak yukarıda yer alan tarihleri; ihale usulü, alım türü, konusu ve yaklaşık maliyet kriterlerinden biri, birkaçı veya tamamını dikkate alarak 2/1/2023 tarihine kadar bir veya birden fazla kez ertelemeye Kamu İhale Kurumu yetkili olduğundan dolayı herhangi bir erteleme yapılmaması durumunda elektronik ihale belli şartlarda dahilinde zorunlu olarak uygulanacaktır.

Resmî Gazete için tıklayabilirsiniz

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220518-1.htm

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz