Hukuk mahkemelerinde dava konusu edilen yapım işlerinde bilirkişi raporunun dışında uzman görüşü alınması gerekmekte olup, konu ile ilgili 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri kanununun Uzman Görüşü başlıklı 293. Maddesinde bu husus düzenlenmiştir.

Söz konusu madde metninde;

“Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.

Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.” Düzenlemelerine yer verilmiştir.

Madde gerekçesinde;

“Uzman görüşüne başvurulması bilirkişilikten farklıdır. Gerekli hâllerde bilirkişiye başvurulmasına mahkeme kendiliğinden veya talep üzerine karar verebilir. Ancak, tarafların bilirkişi dışında uzmanından bilimsel nitelikli görüş almaları da mümkündür. Böylelikle, özel ve teknik konularda da tarafların uzman görüşünden yararlanmaları ve iddia veya savunmalarını bu görüşlerle desteklemeleri mümkün olacaktır. Bu gerekçelerle birinci fıkrada, ihtiyaç duyulduğunda uzman görüşüne başvurulmasına imkân tanınmıştır.

Hâkim dosyaya sunulan uzman görüşünü serbestçe takdir edecektir.

İkinci fıkrada, görüşü alınan uzman kişinin mahkemede dinlenebileceği açıkça düzenlenmiştir. Tarafın iddia veya savunmasını desteklemek için görüşüne başvurduğu uzman kişi, talep üzerine veya re’sen mahkemeye çağrılarak dinlenebilir. Uzman kişinin dinlendiği duruşmada hâkim veya taraflar gerekli gördükleri soruları da sorabilirler. Uzman kişinin dinlenmesi imkânının getirilmesiyle bir yandan uzmanlık gerektiren konuların daha iyi aydınlatılabilmesi, diğer yandan da çelişkili ya da eksik veya yanlış bilgilerle yargılamanın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Uzman kişinin çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmaksızın gelmemesi hâlinde, yargılamanın gecikmesini önlemek amacıyla hâkimin hazırlanan raporu değerlendirmeyeceği hususuna da bir vurgu yapılmıştır. Ayrıca hazırlanan raporla ilgili şüpheler ancak ilgili uzman dinlenerek giderilebileceğinden ve kendisi de gelmediğinde bu rapora dayanmak doğru olmayacağından böyle bir yaptırım düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Çok sayıda mahkeme ve yüksek yargı kararlarında uzman görüşü ile bilirkişi raporları arasındaki farklılık durumunda uzman görüşünün değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi davanın bozulmamasına karar verilmiştir.

Burada özellikle yapım işlerine ihalelerinin ağırlıklı olarak teknik konulardan oluşması nedeniyle yapım işlerinin konu edildiği davalarda uzman görüşünün alınması davanın hızlı ve doğru bir şekilde sonuçlanmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

 • Haksız fesih davalarında
 • Fiyat farkı ödemeleri
 • Fazladan yapılan imalatlar
 • Yer tesliminin geç yapılması
 • İş programı ödenek aktarımı
 • Projelerin kapsamı
 • İhale dokümanındaki çelişkiler
 • Hatalı sözleşme düzenlemeleri
 • Gecikme cezaları
 • İhale öncesi eksik hazırlık ve işlemler kaynaklı süreçler
 • Kesin Teminatların gelir kaydedilmesi
 • Yasaklama işlemleri

Gibi benzeri konuların dava edildiği durumlarda uzman görüşü oluşturulması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz