Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddelerinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarının personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımını ifade ettiği ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesinin gerektiği açıklanmıştır.

 

Bahse konu ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmet Alımı Personel Sayı ve Nitelikleri” Tablosu’nda yer alan personellerin haftalık çalışma saatinin tamamını idarelerde geçirecekleri, söz konusu personel giderlerinin teklif fiyatına dahil olan giderler arasında da yer verildiği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı, anılan personellerin alanları dışında (depocu, şoför ve turnike sorumlusu) çalıştırılamayacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca hastanelere yemek taşınmasına ilişkin tahmini mesafelerin idarece belirlendiği, yemek taşınması için gerekli araç ve şoför maliyetinin yükleniciye ait olduğu, şikayete konu depocu, şoför ve turnike sorumlusu niteliğindeki personellerin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Gerek Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıya aktarılan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde yer alan hüküm gereğince gerekse idarece hesaplanan yaklaşık maliyet dikkate alındığında ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olmadığı, malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler olduğu, yemek hizmeti alım ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, yemeklere ilişkin toplam öğün sayısı ve bu öğünlerde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının (gramajlarının) belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede birim fiyat teklif cetvelinde toplam öğün sayısının ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtildiği, bunun yanında istekliler tarafından Teknik Şartname’de yer alan yemek listesi ve gramajlara göre maliyetlerin oluşturulup teklif fiyata dâhil edileceğinin anlaşıldığı, ihale konusu iş kapsamında birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan ancak hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olan depocu, şoför ve turnike sorumlusu gibi personel, malzeme ve diğer giderlerin ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve maliyet unsurlarına ilişkin açıklamalar dikkate alınarak ihale konusu alanda faaliyet gösteren tecrübe sahibi olması beklenen istekliler tarafından, Teknik Şartname’de belirlenen esaslar dâhilinde hesaplanacak öğün maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarının oluşturulabileceğinin açık olduğu, dolayısıyla bahse konu nitelikteki personel giderlerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından,  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz