Yeterlik bilgileri tablosunda EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi kısmına girilmesi gereken bilginin EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi kısmına girilmesi değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi midir?

Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun doğru şekilde doldurulmasındaki sorumluluğun isteklilerde olduğu da göz önünde bulundurulsa da, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Ekap’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” satırında beyan edilmesi gerekirken, “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında beyan edilmesinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir aykırılık olmadığı,

Mevzuat hükümleri uyarınca istekliler tarafından “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgi ve belgelerden,  EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için idarece makul bir süre verilmesi ve isteklilerin tekliflerinin yeterlik kriterlerine uygunluğunun bu aşamadan sonra sunulacak bilgi ve belgeler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyime ilişkin beyan edilen bilgiler ile EKAP’tan gerçekleştirilen sorgulama neticesinde herhangi bir iş deneyim belgesine ulaşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı,

Yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyime ilişkin beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler belgelerin ve eklerinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak makul süre içerisinde idareye sunulmasının talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz