4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6’ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 26/7/2022 Tarihli ve 2022/DK. D-268 Sayılı Kurul Kararı yayımlanmış olup, söz konusu kararla özetle;

  1. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 6’ncı maddesi uyarınca feshedilen bir sözleşme kapsamında aynı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre ek fiyat farkının hesaplanması gerektiğine,
  2. Sözleşmesi 15/4/2022 tarihinde imzalanan işler için artırımlı fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin olarak: 15/4/2022 tarihi itibarıyla imzalanmış olan sözleşmelerin devam eden sözleşme olarak kabul edilmesi ve bu sözleşmeler için artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerektiğine,
  3. Esaslar kapsamında fiyat farkı hesaplanması için yükleniciler tarafından yazılı olarak yapılan başvurularda, talep edilen fiyat farkı türünün (artırımlı/ek fiyat farkı) açıkça anlaşılamadığı hallerde idarelerce ne şekilde işlem tesis edileceği hususuna ilişkin olarak: yüklenici tarafından yazılı olarak yapılan başvurudan artırımlı/ek fiyat farkından hangisinin/hangilerinin hesaplanması talebinde bulunulduğu açık bir şekilde anlaşılıyorsa, yüklenicinin açık şekilde anlaşılan bu iradesi doğrultusunda işlem yapılması; yüklenici tarafından yazılı olarak yapılan başvuruda talep edilen fiyat farkı türünün açıkça belirtilmediği hallerde ise, anılan Kanun maddesinin amacı göz önünde bulundurularak, Esaslardaki şartların sağlanması kaydıyla, sözleşmelerin talebe konu kısımları için (varsa) ek fiyat farkının ve/veya artırımlı fiyat farkının Esasların ilgili hükümleri dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanması gerektiğine,

Oybirliği ile karar verildiği belirtilmiştir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 26/7/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-268 Sayılı Kurul Kararı için tıklayabilirsiniz.

Bu karar ile birlikte tereddütlerin giderilmesi ile ilgili daha önce yayımlanan kararlarda da yer almayan ancak uzatılan dönemde fiyat farkı hesabı yapılan işler için artırımlı fiyat farkı hesabının nasıl yapılacağı konusundaki tereddüt hala devam etmektedir

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz