kamu ihale avukatı
kamu ihale avukatı
Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2021
Dairesi 2
Karar No 35759
İlam No 137
Tutanak Tarihi 21.3.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Birim fiyat

… tarihinde ihalesi yapılan … İnşaat ve Tic. Aş. yüklenimindeki … İkmal İnşaatı işinde iş artışı kapsamında ödenen “YBF-02 Poz Numaralı Yer Altında Püskürtme Betonu (SHOTCRETE/B-16.681/1 POZU) Yapılması” işi kapsamında birim fiyatın hakedişe hatalı yansıtıldığı, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl nakliye dâhil işbaşı fiyatı olarak açıklanan 04.379/B06 poz numaralı “Sertleşmeyi Hızlandırıcı Kimyasal Katkı Sıvı” malzemesine ayrıca (mükerrer) nakliye bedeli ödendiği görülmüştür.

“YBF-02 Poz Numaralı Yer Altında Püskürtme Betonu (SHOTCRETE/B-16.681/1 POZU) Yapılması” pozunun 2017 Yılı birim fiyatı 254,95 TL (% 25 Müt. Kar Ve Genel Gider Hariç 203,96 TL) iken yeni fiyata karsız … TL olarak yansıtılmak suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Diğer taraftan, püskürtme betonunun içeriğinde 04.379/B06 poz numaralı “Sertleşmeyi Hızlandırıcı Kimyasal Katkı Sıvı” malzemesi kullanıldığı, bu bedelin rayici, nakliye dahil (işbaşı fiyatı şeklinde) belirlendiği halde yükleniciye ayrıca (müteahhit karı hariç) 2,34 TL nakliye bedeli ödendiği görülmüştür. Söz konusu B-16.681/1 Pozu içeriğinde kullanılan malzeme rayiçi, 04.379/B06 poz numaralı rayiç olup bu rayiç, her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından nakliye dâhil işbaşı fiyatı olarak açıklanmaktadır. Nakliye dahil olan katkı maddesine mükerrer nakliye bedeli ödenmesi sonucunda kamu zararı ortaya çıkmıştır.

… İkmal İnşaatı işinde iş artışı kapsamında ödenen “YBF-02 Poz Numaralı Yer Altında Püskürtme Betonu (SHOTCRETE/B-16.681/1 POZU) Yapılması” işi kapsamında birim fiyatın hakedişe hatalı yansıtılması, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl nakliye dâhil işbaşı fiyatı olarak açıklanan 04.379/B06 poz numaralı “Sertleşmeyi Hızlandırıcı Kimyasal Katkı Sıvı” malzemesine ayrıca (mükerrer) nakliye bedeli ödenmesi sonucunda toplamda … TL kamu zararına sebebiyet verilmiş olup, gönderilen savunmalarda, düzenlenecek ilk hakedişte kesinti yapılarak kamu zararının ortadan kaldırılacağı ifade edilmekle birlikte şu ana kadar kesintinin yapıldığını gösterir bir belge gönderilmediğinden, kamu zararı tutarı olan … TL nin Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlisi … ve Yapı Denetim Görevlisi …’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile;

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz