Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-197

17/06/2010

Konu

:

Damga vergisi iadesi

Dilekçenizde, … Komutanlığı … Başkanlığı tarafından alımı planlanan “3 klm. dişli, masura rulman pimi” işine ilişkin ihalenin şirketinizde kaldığı, söz konusu ihaleye ilişkin sözleşme imzalanmadan evvel ihale kararı ve sözleşmeye ait damga vergisinin şirketinizce ödendiği, ancak şirketinizin kamu ihalelerine girme yasaklısı olduğunun tespiti nedeniyle bahsi geçen işe ilişkin olarak ödenen ihale kararına ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi tutulacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için o kağıdın (1) sayılı tabloda yer alması, hukuken tekemmül etmiş ve herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış olması gerekmektedir.

Öte yandan, imzalanmak suretiyle tekemmül eden bir kağıdın daha sonra hükmünden yararlanılmaması halinde, bu kağıtlar için ödenmiş bulunan verginin iade edileceğine dair de bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu itibarla, … Komutanlığı … Başkanlığı tarafından alımı planlanan “3 klm. dişli, masura rulman pimi” işine ilişkin ihale kararının düzenlenmesi ile damga vergisini doğuran olayın meydana geldiği dikkate alındığında, ihale kararının hükmünden yararlanılmaması kararın bir hususu ispat veya belli edilecek belge olma niteliğini ortadan kaldırmayacağından, söz konusu ihale kararına ait damga vergisinin iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu işe ilişkin olarak şirketiniz ile idare arasında sözleşme imzalanmamış olması halinde söz konusu sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilmesi gerekmekltedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz