yüklenicinin işi zamanında bitirmemesi
yüklenicinin işi zamanında bitirmemesi

 

4734 sayılı Kanun kapsamındaki yapım işlerine ilişkin geçici kabul işlemlerini gerçekleştirecek komisyonun biri başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşacağı ve işin özelliğine göre tek sayıda olmak kaydıyla arttırılabileceği, YİMKY’nin üçüncü maddesinde belirtilmektedir. Bu nedenle geçici kabul komisyonunun 3,5 veya 7 kişiden oluşturulması da mümkündür. KİSK’in 11’inci maddesinde “muayene ve kabul işlemlerinin, idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılacağı” öngörülmüş olmasına rağmen YİMKY ile             “geçici kabul işlemlerini gerçekleştirecek komisyonun biri başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşacağı ve işin özelliğine göre tek sayıda olmak kaydıyla arttırılabileceği” düzenlenmiştir.

Maddenin izleyen fıkralarında ise komisyon üyelerinin tamamının teknik eleman olma zorunluluğu, bu özellikte eleman bulunmaması durumunda kanun kapsamındaki diğer idarelerden görevlendirme yapılabileceğine yönelik hükümle esnetilmiştir.

Geçici kabul komisyonun teşkiline ilişkin uygulamada duraksamaya yol açan hususlardan bazıları şunlardır:

Geçici kabul komisyonun görevlendirilmesi nasıl yapılır?

Geçici kabul komisyonunun görevlendirilmesi yazılı yapılmalıdır.

İşçiler geçici kabul komisyonunda görevlendirilebilir mi?

Komisyon üyelerinin “idarenin elemanları” olması gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun dördüncü maddesine göre, kamu hizmetleri, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. Buna göre memurlar yanında sözleşmeli personel ve işçilerin de geçici kabul komisyonlarında görev almasında sakınca yoktur kanaatindeyiz.

 

Hizmet alımı suretiyle idarede çalışan işçiler ise komisyonlarda yer alamazlar.

 

Geçici kabul komisyonu kim tarafından oluşturulur?

Geçici kabul komisyonu yetkili makam tarafından oluşturulur. İdare adına yetkili makam ihale yetkilisidir.

Geçici kabul komisyonu ne zaman oluşturulur?

Geçici Kabul Teklif Belgesinin düzenlenip,  yetkili makama gönderilmesinin ardından en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonu oluşturulmalıdır. Komisyonun daha önce oluşturulması da mümkündür.

 

Geçici kabul komisyonu belirlenirken yedek üyeler de belirlenmeli midir?

YİMKY’ne göre yedek üye belirleme zorunlu olmamakla birlikte işin gereği yedek üyelerin de belirlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

 

Geçici kabul komisyonunda yer alacak teknik elemanların teknik hizmetler kadrosunda çalışma şartı var mıdır?

Kanaatimizce böyle bir şart yoktur. Bu itibarla teknik hizmetler kadrosunda olmayan bir inşaat mühendisi de geçici kabul komisyonunda yer alabilir kanaatindeyiz.

 

Tekniker veya teknisyenler geçici kabul komisyonlarında görev alabilir mi?

Tekniker veya teknisyenler de geçici kabul komisyonlarında görev alabilirler.

Yapı denetim görevlisinin geçici kabul komisyonunda görev alabilir mi?

Yapı denetim görevlisi veya görevlileri geçici kabul komisyonunda görev alamaz. Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması zorunludur.

Yapı denetim görevlisinin geçici kabul komisyonunda bulunamayacağına ilişkin düzenleme, yapı denetim görevinin birden fazla teknik eleman tarafından yerine getirilmesi halinde de geçerliliğini koruyacaktır. Bu nedenle,  yapı denetim heyetini oluşturan üyelerin gerek bireysel bazda gerekse heyet halinde geçici kabul komisyonunda görev alamayacakları düşüncesindeyiz.

İhale komisyonu üyeleri geçici kabul komisyonunda yer alabilir mi?

İhale komisyonu üyelerinin geçici kabul komisyonunda görevlendirilmesini engelleyen bir hüküm mevcut değildir.

İşin yaklaşık maliyetini ve diğer teknik dokümanları hazırlayan kişiler geçici kabul komisyonunda yer alabilir mi?

İşin yaklaşık maliyetini ve diğer teknik dokümanları hazırlayan kişilerin geçici kabul komisyonunda görevlendirilmesini engelleyen bir hüküm mevcut değildir.

Mali hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler geçici kabul komisyonunda yer alabilir mi?

Mali hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üyesi olamayacaklarından, geçici geçici kabul komisyonunda da yer alamazlar.

Geçici kabul komisyonunda yer alan kişiler kesin kabul komisyonunda yer alabilir mi?

Geçici kabul komisyonunda yer alan kişilerin kesin kabul komisyonunda görevlendirilmesini engelleyen bir hüküm mevcut değildir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz